Trung tâm an toàn của Google+

Trải nghiệm xã hội yêu cầu có nhiều người chơi và an toàn cũng như vậy. Tất cả chúng ta cần phải thực hiện hành động của mình. Những tài nguyên này được cung cấp để thanh thiếu niên, cha mẹ và giáo viên có thể tìm hiểu thêm về việc sử dụng Google+ theo cách thú vị, thông minh và an toàn. Chúng tôi rất vui khi bạn ở đây!

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích