Välj personerna i Dina cirklar

När du delar på Google+ kan du välja specifika cirklar eller personer att dela med, eller så kan du använda alternativet Dina cirklar. Som standard omfattar Dina cirklar alla cirklar som du har skapat. Om det finns cirklar som du inte vill dela med kan du anpassa Dina cirklar så att de enbart omfattar de cirklar du vill dela med.

Exempelvis kanske personerna i cirkeln Kändisar delar spännande innehåll, men du vill bara följa innehållet. Då inkluderar du dem inte i dina cirklar.

  1. Klicka på ditt fullständiga namn eller din e-postadress i Google-fältet.
  2. Klicka på Konto.
  3. Till vänster på sidan klickar du på Google+.
  4. I avsnittet Dina cirklar klickar du på Anpassa.
  5. Markera de cirklar du vill inkludera.
Du kan även ändra den här inställningen genom att klicka på Dina cirklar i en delningsruta och sedan klicka på Anpassa.

Tänk på följande för de cirklar du bara följer:

  • Som standard kan enbart personer i dina cirklar chatta med dig. Personer som du utesluter kan inte längre chatta med dig. (Du kan ändra den här inställningen.)
  • Personer i cirklar som du bara följer ingår i dina utökade cirklar.
  • Du kan dela med de cirklar du bara följer (och personerna i dessa cirklar). Den här inställningen påverkar enbart vilka som ingår i dina cirklar.
  • Anpassningen av dina cirklar gäller överallt där denna inställning tillämpas. (I visningsinställningarna för din profil, i inställningarna för Google+ samt för vem du delar med.)