Betygsätt lokala ställen

Alla resultat för lokala sökresultat betygsätts på en skala från 1 till 5 stjärnor. Poängen ska tolkas så här:

5 stjärnor     Älskar det
4 stjärnor Gillar det
3 stjärnor Det är okej
2 stjärnor Gillar det inte
1 stjärna Hatar det

Visa platsen på Google Maps eller på verksamhetens sida på Google+ Lokalt. På Google Maps kan du se Google-betygen, topprecensionerna och det totala antalet recensioner för verksamheten. Få snabba beskrivningar av platsen som hämtas automatiskt från användarrecensioner och se den senaste aktiviteten i dina cirklar på Google+ Lokalt.

Resultatberäkning

Vi beräknar en totalpoäng baserat på användarnas recensioner och ett antal andra signaler för att säkerställa att det totala resultatet avspeglar ställets kvalitet på bästa sätt.