Varselinnstillinger for Google+-sider

Varsler for Google+-sider er i likhet med varsler for Google+-profilen din ment å skulle gi deg beskjed når det skjer viktige ting som har med siden din å gjøre. Du kan bestemme hvilke hendelser du vil motta varsler for, og hvordan du vil motta dem.

Sånn finner og justerer du varselinnstillingene dine:

  1. Kontroller at du bruker Google+ som siden din.
  2. Klikk på tannhjulmeny-menyen.
  3. Velg Innstillinger.
  4. Ved hjelp av boksene under Motta varsler velger du hvilke hendelser du vil generere e-post- og SMS-varsler for.

På samme måte som med varselinnstillingene for Google+-profilen din, kan du bestemme hvem som kan sende varsler til siden din. Du kan også endre en rekke bildeinnstillinger, for eksempel gi folk tillatelse til å laste ned bildene dine, og bestemme hvilke bildemerker på siden din som kan godkjennes automatisk.

Siden du bare kan bruke én e-postadresse til å motta varsler, kan du velge å sende varsler til et gruppealias. På denne måten kan et stort antall personer (for eksempel alle sideadministratorene) varsles. Under Angi leveringsinnstillinger klikker du på Endre og velger e-postadressen du vil bruke.