Bắt đầu với trang Google+

Trang Google+ cung cấp cho các doanh nghiệp, sản phẩm, thương hiệu cũng như các tổ chức danh tính và sự hiện diện công khai trên Google+.

Các trang Google+ tương tác trong thế giới Google+ tương tự cách các chủ sở hữu tiểu sử thông thường trên Google+ làm - họ có thể thêm người vào vòng kết nối, chỉnh sửa tiểu sử của mình, chia sẻ nội dung trong Google+, +1 nhận xét và ảnh cũng như tạo và tham gia Hangouts. Tuy nhiên, trang và tiểu sử không hoàn toàn giống nhau. 

Để tạo trang Google+:

  1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
  2. Nhấp vào Trang.
  3. Nhấp vào nút Tạo trang ở phía trên bên phải.
  4. Chọn danh mục trang Google+ bạn muốn tạo.
  5. Nhấp vào nút Tạo.
Nếu bạn đang tạo trang cho tổ chức của bạn, bạn nên lưu ý rằng trang có thể có nhiều người quản lýBạn có thể thêm người khác làm người quản lý để đề phòng trường hợp cần có một người không phải là chủ sở hữu quản lý trang. Điều này có nghĩa là nhiều người có thể hành động đại diện cho trang -- và bạn sẽ không cần chia sẻ thông tin tài khoản của bạn với họ. Ngoài ra, nếu bạn tạo trang cho tổ chức của mình và bạn không muốn là chủ sở hữu nữa, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cho người khác.

Sau khi bạn tạo trang, hãy làm theo các hộp thoại để thiết lập thông tin chi tiết cho tiểu sử cũng như thông báo cho người khác biết về trang mới của bạn! Tất cả các trang công khai ngay khi chúng được tạo. Khi bạn sẵn sàng thông báo trang cho nhiều người hơn, hãy đảm bảo bạn đang sử dụng Google+ làm trang của bạn và nhấp vào Trang chủ. Sau đó, nhấp vào Quảng bá trang của bạn trong 'Quảng bá' ở phía bên phải của trang. Tìm hiểu thêm về cách quảng bá trang của bạn.

Bạn có thể chỉnh sửa gần như mọi nội dung trong tiểu sử của trang, bao gồm cả phần giới thiệu, thông tin liên hệ và trang web của bạn. Để chỉnh sửa tiểu sử trên trang của bạn:

  1. Đảm bảo bạn đang sử dụng Google+ làm trang của mình.
  2. Nhấp vào  Tiểu sử ở bên trái.
  3. Chọn phần cần chỉnh sửa. Bạn sẽ biết là mục đó có thể chỉnh sửa khi có liên kết chỉnh sửa.
  4.  Nhấp vào nút Lưu khi bạn hoàn tất.

Tìm hiểu cách thiết lập  tên người dùng và mật khẩu cho trang của bạn