Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Giới thiệu về trang Google+

Bạn có thể bật tính năng Google+ cho Tài khoản thương hiệu bằng cách tạo trang Google+. Với trang Google+, bạn có thể

 • Tạo bài đăng
 • +1
 • Tạo bộ sưu tập
 • Tạo và tham gia Cộng đồng
 • Theo dõi các hồ sơ khác trên Google+ và trang Google+.

Quản lý trang Google+ của bạn

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thương hiệu của bạn.
 2. Nhấp vào tên tài khoản của bạn.
 3. Trong phần "Hoạt động với tư cách [Tên tài khoản] trên:", hãy nhấp vào Google Cộng.
 4. Để thực hiện các thay đổi đối với trang Google+ của bạn, hãy đi đến bảng điều khiển bên trái và nhấp vào biểu tượng Hồ sơ Hồ sơ.

Xóa trang Google+ của bạn

 1. Đăng nhập vào Google+.
 2. Trên bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở cuối trang, nhấp vào XÓA TRANG GOOGLE+ CỦA BẠN.
 4. Làm theo hướng dẫn để xóa trang Google+ khỏi Tài khoản thương hiệu của bạn.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác có liên quan đến Tài khoản thương hiệu của bạn như kênh YouTube.

Tạo một Tài khoản thương hiệu mới bằng Trang Google+

 1. Trên máy tính, hãy mở Google+
 2. Ở cuối bảng điều khiển bên trái, hãy nhấp vào Thương hiệu.
 3. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào Tạo Trang Google+.
 4. Tạo một Tài khoản thương hiệu.
 5. Trên màn hình tiếp theo, trong phần Bật Google+ cho thương hiệu của bạn, hãy nhấp vào Bật.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.