Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Giới thiệu về trang Google+

Bạn có thể bật tính năng Google+ cho Tài khoản thương hiệu bằng cách tạo trang Google+. Với trang Google+, bạn có thể

 • Tạo bài đăng
 • +1
 • Tạo bộ sưu tập
 • Tạo và tham gia Cộng đồng
 • Theo dõi các hồ sơ khác trên Google+ và trang Google+.

Quản lý trang Google+ của bạn

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thương hiệu của bạn.
 2. Nhấp vào tên tài khoản của bạn.
 3. Trong "Hoạt động với tư cách là [Tên tài khoản] trên:", nhấp vàoGoogle Cộng.
 4. Để thực hiện thay đổi đối với trang Google+ của bạn, chuyển tới bảng điều khiển bên trái và nhấp vào Hồ sơ Hồ sơ.

Xóa trang Google+ của bạn

 1. Đăng nhập vào Google+.
 2. Trên bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Cài đặt Cài đặt.
 3. Ở cuối trang, nhấp vào XÓA TRANG GOOGLE+ CỦA BẠN.
 4. Làm theo hướng dẫn để xóa trang Google+ khỏi Tài khoản thương hiệu của bạn.

Điều này sẽ không ảnh hưởng đến các dịch vụ khác có liên quan đến Tài khoản thương hiệu của bạn như kênh YouTube.

Tạo một Tài khoản thương hiệu mới bằng Trang Google+

 1. Trên máy tính, mở Google+
 2. Ở cuối bảng điều khiển bên trái, nhấp vào Google+ cho thương hiệu của bạn.
 3. Trên màn hình tiếp theo, nhấp vào Tạo Trang Google+.
 4. Tạo Tài khoản thương hiệu.
 5. Trên màn hình tiếp theo, dưới Bật G+ cho thương hiệu của bạn, nhấp vào Bật.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.