โพสต์ในการค้นหา Google+

บ่อยครั้งการค้นหาใน Google+ จะแสดงโพสต์ที่แชร์กับคุณหรือโพสต์ที่แชร์แบบสาธารณะ บางครั้งโพสต์สาธารณะเหล่านี้แม้จะน่าสนใจ แต่ก็อาจมาจากคนที่คุณไม่รู้จัก

ผู้ใช้จะค้นหาเนื้อหาที่คุณแชร์แบบสาธารณะใน Google+ ได้อย่างสาธารณะ แม้ว่าจะค้นหาโปรไฟล์ Google ของคุณไม่ได้ก็ตาม แต่มีเฉพาะคนที่คุณแชร์เนื้อหาด้วยเท่านั้นที่จะค้นหาเนื้อหาที่คุณแชร์กับพวกเขาได้ คุณไม่สามารถปิดการค้นหาเนื้อหาที่คุณแชร์

คุณรายงานโพสต์ได้หากโพสต์ในสตรีมการค้นหาของคุณละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร