โพสต์ในการค้นหา Google+

การค้นหาใน Google+ มักจะแสดงโพสต์ที่มีการแบ่งปันกับคุณ หรือโพสต์ที่มีการแบ่งปันแบบสาธารณะ บางครั้งโพสต์สาธารณะเหล่านี้อาจมาจากคนที่คุณไม่รู้จัก ถึงแม้ว่าจะน่าสนใจก็ตาม

เนื้อหาที่คุณแบ่งปันแบบสาธารณะใน Google+ นั้นสามารถค้นหาได้แบบสาธารณะ แม้ว่าโปรไฟล์ Google ของคุณจะไม่สามารถค้นหาแบบสาธารณะก็ตาม เนื้อหาที่คุณแบ่งปันเฉพาะกับแวดวงหรือบุคคลที่กำหนด จะค้นหาได้โดยคนที่ได้รับการแบ่งปันด้วยเท่านั้น ไม่มีวิธีใดที่จะกำหนดให้เนื้อหาที่คุณแบ่งปันเป็นแบบค้นหาไม่ได้

ถ้าโพสต์ที่ปรากฏในสตรีมการค้นหาของคุณละเมิด นโยบายเนื้อหา คุณสามารถรายงานโพสต์นั้น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร