Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tìm kiếm trên Google+

Bạn có thể tìm kiếm người, bài đăng, cộng đồng, sự kiện và bộ sưu tập trên Google+. Tìm kiếm giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung bạn thích hoặc có thể quan tâm.

Mẹo: Nếu đang sử dụng máy tính, bạn có thể lưu kết quả tìm kiếm của mình.

Nội dung mà kết quả tìm kiếm của bạn bao gồm

  • Bài đăng trên Google+: Cả bài đăng công khai và bài đăng đã được chia sẻ với bạn
  • Người và trang: Hồ sơ và trang đề cập đến nội dung bạn đang tìm kiếm
  • Bộ sưu tập: Bộ sưu tập có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Cộng đồng (máy tính, ứng dụng Android, ứng dụng trên iPhone/iPad): Cộng đồng có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.