Tìm kiếm trên Google+

Khi sử dụng Google+, bạn có thể tìm kiếm người, bài đăng, ảnh, cộng đồng, sự kiện và Hangouts. Tính năng Tìm kiếm giúp bạn tìm thấy những thứ mình thích hoặc có thể quan tâm dễ dàng hơn.

Mẹo: Nếu sử dụng máy tính, bạn có thể tìm hiểu cách lưu kết quả tìm kiếm của mình sử dụng dấu trang.

Tìm kiếm trên Google+

Ứng dụng Android
 1. Mở ứng dụng Google+ .
 2. Ở gần góc trên cùng bên phải, chạm vào mũi tên xuống.
 3. Bên dưới "Mọi thứ", chạm vào Tìm kiếm người, trang, bài đăng.
 4. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm.
 5. Ở bên phải của bàn phím, chạm vào biểu tượng tìm kiếm . Sau đó, bạn có thể xem bài đăng hoặc sắp xếp kết quả của bạn theo Người, Cộng đồng hoặc Ảnh.
Máy tính
 1. Mở Google+.
 2. Nhấp vào hộp tìm kiếm ở đầu trang.
 3. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm > nhấp vào biểu tượng tìm kiếm .
  • Lọc kết quả của bạn sử dụng các tab gần trên cùng ở giữa. Bạn có thể nhấp vào để các nội dung như người và trang, ảnh hoặc bài đăng trên Google+.
  • Sắp xếp bài đăng mà bạn xem bằng cách nhấp vào tab ở trên cùng như "Người và trang" hoặc "Cộng đồng.
Trình duyệt dành cho thiết bị di động
 1. Mở Google+.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng Google+ .
 3. Chạm vào Tìm kiếm > gần đầu màn hình, chạm vào hộp tìm kiếm.
 4. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm > chạm vào biểu tượng tìm kiếm .
 5. Lọc kết quả tìm kiếm của bạn bằng cách chạm vào menu thả xuống bên cạnh “Xem kết quả cho”.
Ứng dụng iPhone/iPad
 1. Mở ứng dụng Google+ .
 2. Ở góc trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng menu .
 3. Gần góc trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng tìm kiếm  > nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm > ở góc dưới cùng bên phải, chạm vào Tìm kiếm.
  • Lọc kết quả tìm kiếm của bạn bằng cách chạm vào Người, Cộng đồng hoặc Ảnh.
  • Sắp xếp bài đăng bạn xem bằng cách chạm vào menu thả xuống bên cạnh “Sắp xếp bài đăng theo” và chạm vào Hay nhất của hoặc Gần đây nhất.

Nội dung mà kết quả tìm kiếm của bạn bao gồm

 • Bài đăng trên Google+: cả bài đăng công khai và bài đăng đã được chia sẻ với bạn
 • Người và trang: hồ sơ và trang đề cập đến nội dung bạn đang tìm kiếm
 • Ảnh trên Google+ (máy tính, ứng dụng Android, ứng dụng iPhone/iPad): cả ảnh công khai và ảnh đã được chia sẻ với bạn
 • Cộng đồng (máy tính, ứng dụng Android, ứng dụng iPhone/iPad): cộng đồng có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm