Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Tìm kiếm trên Google+

Bạn có thể tìm kiếm người, bài đăng, cộng đồng, sự kiện và bộ sưu tập trên Google+. Tìm kiếm giúp bạn dễ dàng tìm thấy nội dung bạn thích hoặc có thể quan tâm.

  1. Trên máy tính, mở Google+.
  2. Ở đầu trang, nhấp vào hộp tìm kiếm.
  3. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm rồi nhấn vào Enter hoặc Return. 

Kết quả tìm kiếm của bạn bao gồm:

  • Cộng đồng: Cộng đồng có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Người và trang: Hồ sơ và trang đề cập đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Bộ sưu tập: Bộ sưu tập có liên quan đến nội dung bạn đã tìm kiếm
  • Bài đăng trên Google+: Cả bài đăng công khai và bài đăng đã được chia sẻ với bạn

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.