Tìm kiếm trên Google+

Sử dụng hộp tìm kiếm ở đầu Google+ để tìm kiếm trên Google+ và Web. Các kết quả trong tìm kiếm trên Google+ được cung cấp từ:

 • Các bài đăng trên Google+ -- Bao gồm cả bài đăng công khai và bài đăng đã được chia sẻ với bạn
 • Người -- Kết quả từ các đề xuất cho người
 • Nội dung xu hướng được tìm thấy ở các nguồn khác trên Web

Dùng thử trên Google+ ngay bây giờ

Lọc nội dung trong tìm kiếm trên Google+

Khi bạn nhập truy vấn tìm kiếm của mình, bạn sẽ nhìn thấy ngay đề xuất tự động hoàn tất. Bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để chọn trong số những đề xuất được trả lại ngay hoặc bạn có thể hoàn tất truy vấn của mình và nhấn Enter để xem toàn bộ luồng tìm kiếm của mình. Sau khi tìm kiếm, bạn có thể lọc hoặc lưu tìm kiếm để truy cập dễ dàng.

Do tìm kiếm trên Google+ có thể bao gồm các bài đăng được chia sẻ với bạn mà không được chia sẻ với người khác, có thể hai người đang tìm kiếm cùng một truy vấn có thể nhìn thấy kết quả khác nhau. Tìm hiểu thêm về các bài đăng xuất hiện trong tìm kiếm trên Google+.

Nhập tìm kiếm của bạn vào hộp tìm kiếm và nhấn enter.

Sử dụng các tùy chọn ở đầu kết quả tìm kiếm của bạn để lọc kết quả tìm kiếm. Chọn trong số:

 • Mọi thứ
 • Mọi người và trang
 • Bài đăng trên Google+
 • Sự kiện
 • Cộng đồng
 • Hangouts
 • Từ vòng kết nối của bạn
 • Từ bạn
 • Tới bạn
 • Từ vị trí này (nhập vị trí)

Bên dưới các bộ lọc, bạn cũng có thể sắp xếp luồng tìm kiếm của mình theo mức độ liên quan hoặc kịp thời. Chọn Hay nhất hoặc Gần đây nhất.