ค้นหาใน Google+

คุณค้นหาผู้คน โพสต์ ชุมชน กิจกรรม และคอลเล็กชันใน Google+ ได้ การค้นหายังช่วยให้คุณพบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่อาจสนใจได้อย่างง่ายดาย

  1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
  2. คลิกช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าเว็บ
  3. พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter หรือ Return 

ผลการค้นหาของคุณจะรวมถึง

  • ชุมชน: ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา
  • ผู้คนและเพจ: โปรไฟล์และเพจที่กล่าวถึงสิ่งที่คุณค้นหา
  • คอลเล็กชัน: คอลเล็กชันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา
  • โพสต์ใน Google+: ทั้งโพสต์สาธารณะและโพสต์ที่แชร์กับคุณ

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

การค้นหาขั้นสูงใน Google+

คุณปรับแต่งการค้นหาใน Google+ ด้วยการค้นหาขั้นสูงเหล่านี้ได้

from

ค้นหาข้อความจากผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้ที่ระบุ

เคล็ดลับ: รหัสหรือ url_id เป็นสตริงตัวเลขที่อยู่ท้าย URL ของโปรไฟล์

has

ค้นหาข้อความที่มีเนื้อหาที่ระบุ

before & after

ค้นหาข้อความที่โพสต์ไว้ก่อนหรือหลังวันที่ระบุ กำหนดรูปแบบวันที่เป็น YYYY/MM/DD หรือ YYYY-MM-DD

commenter

ค้นหาข้อความที่แสดงความคิดเห็นโดยผู้ใช้ที่ระบุ

mention

ค้นหาข้อความที่พูดถึงผู้ใช้ที่ระบุ

in/community/collection

ค้นหาข้อความในชุมชนหรือคอลเล็กชันใดๆ หรือในชุมชนหรือคอลเล็กชันที่ระบุตามรหัส

เคล็ดลับ: รหัสชุมชนหรือคอลเล็กชันเป็นสตริงตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่ท้าย URL ของชุมชนหรือคอลเล็กชัน

AND, OR & NOT

คุณปรับแต่งการค้นหาเพื่อรวมข้อความค้นหาต่างๆ หรือไม่รวมคำบางคำโดยใช้ตัวดำเนินการตรรกะได้ ป้อนตัวดำเนินการเหล่านี้ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณค้นหาตัวดำเนินการหลายตัวโดยไม่ต้องใช้คำว่า "AND" ได้ นอกจากนี้ยังแทนที่ "NOT" ด้วยเครื่องหมายลบได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร