ค้นหาใน Google+

คุณค้นหาผู้คน โพสต์ ชุมชน กิจกรรม และคอลเล็กชันใน Google+ ได้ การค้นหายังช่วยให้คุณพบสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่อาจสนใจได้อย่างง่ายดาย

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าเว็บ
 3. พิมพ์สิ่งที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter หรือ Return 

ผลการค้นหาของคุณจะรวมถึง

 • ชุมชน: ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา
 • ผู้คนและเพจ: โปรไฟล์และเพจที่กล่าวถึงสิ่งที่คุณค้นหา
 • คอลเล็กชัน: คอลเล็กชันที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณค้นหา
 • โพสต์ใน Google+: ทั้งโพสต์สาธารณะและโพสต์ที่แชร์กับคุณ

ตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

การค้นหาขั้นสูงใน Google+

คุณใช้ช่องค้นหาเพื่อทำการค้นหาขั้นสูงได้หากคุณใช้ Google+ สำหรับการทำงานหรือโรงเรียน 

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ในช่องค้นหา ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. พิมพ์หรือคลิกสิ่งที่คุณต้องการค้นหาหรือกรอง
 4. คลิกค้นหา

นอกจากนี้ คุณยังปรับแต่งการค้นหาใน Google+ ได้โดยพิมพ์โอเปอเรเตอร์การค้นหาขั้นสูงลงในช่องค้นหาโดยตรง

จาก

ค้นหาข้อความจากผู้ใช้หรือรหัสผู้ใช้ที่ระบุ

เคล็ดลับ: รหัสหรือ url_id เป็นสตริงตัวเลขที่อยู่ท้าย URL ของโปรไฟล์

มี

ค้นหาข้อความที่มีเนื้อหาที่ระบุ

วันที่

ค้นหาโพสต์ที่โพสต์ก่อนหรือหลังวันที่ระบุหรือภายในช่วงเวลาที่กำหนดเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น

ค้นหาข้อความที่แสดงความคิดเห็นโดยผู้ใช้ที่ระบุ

การพูดถึง

ค้นหาข้อความที่พูดถึงผู้ใช้ที่ระบุ

ใน

ค้นหาข้อความในชุมชนหรือคอลเล็กชันใดๆ หรือในชุมชนหรือคอลเล็กชันที่ระบุตามรหัส

เคล็ดลับ: รหัสชุมชนหรือคอลเล็กชันเป็นสตริงตัวเลขและตัวอักษรที่อยู่ท้าย URL ของชุมชนหรือคอลเล็กชัน

AND, OR & NOT

คุณปรับแต่งการค้นหาเพื่อรวมข้อความค้นหาต่างๆ หรือไม่รวมคำบางคำโดยใช้ตัวดำเนินการตรรกะได้ ป้อนโอเปอเรเตอร์เหล่านี้ด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

เคล็ดลับ: คุณค้นหาโอเปอเรเตอร์หลายตัวได้โดยไม่ต้องใช้ "AND" นอกจากนี้ยังแทนที่ "NOT" ได้ด้วยเครื่องหมายลบ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร