Vyhľadávanie na Google+

Na Google+ môžete vyhľadávať ľudí, príspevky, komunity a udalosti. Vyhľadávanie vám uľahčuje nájsť veci, ktoré sa vám páčia alebo vás zaujímajú.

 1. Otvorte Google+ v počítači.
 2. V hornej časti stránky kliknite na vyhľadávacie pole.
 3. Napíšte, čo chcete vyhľadať, a stlačte kláves Enter alebo Return. 

Výsledky vyhľadávania zahŕňajú:

 • témy: témy súvisiace s tým, čo ste hľadali, 
 • komunity: komunity súvisiace s tým, čo ste hľadali,
 • ľudí: profily so zmienkami o tom, čo ste hľadali,
 • príspevky Google+: verejné príspevky aj príspevky, ktoré s vami niekto zdieľa.

Ďalšie možnosti vyhľadávania

Rozšírené vyhľadávanie na Google+

Ak používate pracovný alebo školský účet Google+, na rozšírené vyhľadávanie môžete používať vyhľadávacie pole. 

 1. Otvorte Google+ v počítači.
 2. V hornej časti vo vyhľadávacom poli kliknite na šípku nadol Šípka nadol.
 3. Napíšte, čo chcete vyhľadať, alebo na to kliknite alebo zadajte filter.
 4. Kliknite na tlačidlo Vyhľadávanie.

Svoje vyhľadávanie na Google+ môžete spresniť zadaním operátorov rozšíreného vyhľadávania priamo vo vyhľadávacom poli.

Od

Umožňuje vyhľadať príspevky od konkrétneho používateľa alebo s konkrétnym identifikátorom používateľa.

Tip: Identifikátor alebo url_id označuje reťazec čísel na konci webovej adresy profilu.

Obsahuje

Umožňuje vyhľadať príspevky s konkrétnym obsahom.

Dátum

Umožňujú vyhľadať príspevky uverejnené pred určitým dátumom alebo po ňom, prípadne vo vlastnom rozsahu dátumov.

Komentátor

Umožňuje vyhľadať príspevky, ktoré komentoval konkrétny používateľ.

Zmienky

Umožňuje vyhľadať príspevky, v ktorých je zmienka o konkrétnom používateľovi.

Umiestnenie

Umožňuje vyhľadať príspevky v ľubovoľnej komunite alebo v konkrétnej komunite pomocou identifikátora.

Tip: Identifikátor komunity je reťazec čísel a písmen na konci webovej adresy komunity.

AND, OR a NOT

Svoje vyhľadávanie môžete spresniť pomocou logických operátorov. Budete tak môcť zahrnúť viaceré dopyty alebo vylúčiť určité výrazy. Tieto operátory treba napísať veľkými písmenami.

Tip: Viaceré operátory môžete vyhľadávať bez použitia výrazu AND. Výraz NOT môžete tiež nahradiť znamienkom mínus.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?