Wyszukiwanie w Google+

W Google+ możesz wyszukiwać osoby, posty, społeczności i wydarzenia. Dzięki wyszukiwarce możesz łatwo znaleźć rzeczy, które Ci się podobają lub które mogą Cię zainteresować.

 1. Otwórz Google+ na komputerze.
 2. Kliknij pole wyszukiwania u góry strony.
 3. Wpisz to, co chcesz wyszukać, i naciśnij klawisz Enter lub Return. 

Wyniki wyszukiwania obejmują:

 • Tematy: tematy związane z tym, czego szukasz 
 • Społeczności: społeczności związane z tym, czego szukasz.
 • Osoby: profile zawierające wzmianki o wyszukiwanych przez Ciebie hasłach
 • Posty w Google+: posty publiczne oraz udostępnione Tobie.

Więcej opcji wyszukiwania

Szukanie zaawansowane w Google+

Jeśli korzystasz z Google+ na koncie służbowym lub szkolnym, w polu wyszukiwania możesz przeprowadzić szukanie zaawansowane. 

 1. Otwórz Google+ na komputerze.
 2. W polu wyszukiwania u góry strony kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 3. Wpisz lub kliknij wyszukiwane hasło lub słowa, według których chcesz filtrować wyniki.
 4. Kliknij Szukaj.

Możesz też zawęzić kryteria wyszukiwania w Google+, wpisując operatory szukania zaawansowanego bezpośrednio w polu wyszukiwania.

From

Znajdź posty określonego użytkownika według jego nazwy lub identyfikatora.

Wskazówka: identyfikator (czyli url_id) to ciąg cyfr na końcu adresu URL profilu.

Has

Znajdź posty zawierające określoną treść.

Date

Znajdź posty opublikowane przed określoną datą, po niej lub w wybranym zakresie dat.

Commenter

Znajdź posty skomentowane przez określoną osobę.

Mention

Znajdź posty zawierające wzmiankę o określonym użytkowniku.

In

Znajdź posty opublikowane w dowolnej lub konkretnej społeczności, wpisując jej identyfikator.

Wskazówka: identyfikator społeczności to ciąg cyfr i liter na końcu adresu URL społeczności.

AND, OR i NOT

Możesz zawęzić kryteria wyszukiwania, używając operatorów logicznych, by tworzyć złożone zapytania lub wykluczyć z wyszukiwania określone elementy. Operatory wpisuje się wielkimi literami.

Wskazówka: możesz tworzyć złożone zapytania bez konieczności używania słowa „AND” (ORAZ), a operator „NOT” (NIE) możesz zastąpić znakiem minusa.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?