Söka på Google+

På Google+ kan du söka efter personer, inlägg, grupper och event. Sökningen gör det lätt att hitta saker du gillar eller kanske är intresserad av.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Sök Sök uppe till höger.
 3. I det översta fältet skriver vad du vill söka efter.
 4. Längst ned till höger trycker du på Sök Sök.

Sökresultaten inkluderar:

 • Grupper: grupper som rör det du söker efter
 • Personer: profiler som nämner det du söker efter
 • Inlägg på Google+: både offentliga inlägg och inlägg som delats med dig

Fler sökalternativ

Avancerad sökning i Google+

Om du använder Google+ på jobbet eller i skolan kan du använda sökrutan för att göra en avancerad sökning. 

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil i sökrutan högst upp.
 3. Skriv eller klicka på det du vill söka eller filtrera efter.
 4. Klicka på Sök.

Du kan även finjustera en sökning i Google+ genom att skriva avancerade sökoperatörer direkt i sökrutan.

Från

Sök efter inlägg från en viss användare eller ett visst användar-ID.

Tips! ID, eller url_id, är strängen med siffror i slutet av en profils webbadress.

Har

Sök efter inlägg med visst innehåll.

Datum

Sök efter inlägg som har gjorts före eller efter ett visst datum, eller inom ett visst tidsintervall.

Kommenterat av

Sök efter inlägg som har kommenterats av en viss användare.

Omnämnanden

Sök efter inlägg där en viss användare nämns.

I

Sök efter inlägg i en grupp eller i en viss grupp efter ID.

Tips! Gruppens ID är den sträng med siffror och bokstäver som visas i slutet av dess webbadress.

AND, OR OCH NOT

Det går att finjustera sökningen så att den innehåller flera frågor eller utesluta vissa termer genom att använda logiska operatorer. Ange dessa operatorer med stora bokstäver.

Tips! Det går att söka efter flera operatorer utan att använda ordet AND. Det går även att ersätta NOT med ett minustecken.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?