เข้าร่วมแฮงเอาท์

คุณสามารถเข้าร่วมแฮงเอาท์ทางโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวก ถ้ามีคนเชิญคุณเข้าสู่แฮงเอาท์คุณจะพบข้อความ "[ชื่อ] กำลังอยู่ในแฮงเอาท์" ในสตรีมของคุณ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน Google+ หรือข้อความแชทที่เชิญคุณเข้าสู่แฮงเอาท์

หมายเหตุ: แฮงเอาท์ไม่ได้รับการสนับสนุนในมือถือบางรุ่น (โปรดดู ความต้องการ)

เข้าร่วมแฮงเอาท์:

  1. แตะโพสต์ของคนที่กำลังอยู่ในแฮงเอาท์
  2. แตะ เข้าร่วมแฮงเอาท์
  3. ปรับการตั้งค่าไมโครโฟน วิดีโอและกล้อง ถ้าคุณไม่ต้องการเข้าร่วมแฮงเอาท์ให้แตะที่ X
  4. เมื่อคุณพร้อม ให้แตะ แฮงเอาท์

เมื่อเข้าสู่แฮงเอาท์ รูปโปรไฟล์ของผู้เข้าร่วมในปัจจุบันจะปรากฏที่ด้านบนของแฮงเอาท์ แฮงเอาท์แต่ละแห่งมีผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 10 คน

ความเป็นส่วนตัวของแฮงเอาท์

แฮงเอาท์ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง หมายความว่าทุกคนในแฮงเอาท์สามารถเชิญคนอื่นได้ ถ้าคุณไม่ยินดีอยู่ในแฮงเอาท์กับใครบางคน คุณสามารถบล็อกคนนั้น  

เรียนรู้วิธีการบล็อก ในแฮงเอาท์

ออกจากแฮงเอาท์

ถ้าคุณออกจากแฮงเอาท์แล้ว แฮงเอาท์นั้นจะยังคงมีสถานะทำงาน การรับและส่งเสียงจากแฮงเอาท์จะดำเนินต่อไป แม้ว่าคุณจะใช้ส่วนอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน หรือถ้าคุณกลับสู่หน้าจอหลักของอุปกรณ์ก็ตาม

  • แตะ การแจ้งเตือน ของแฮงเอาท์เพื่อกลับไปยังแฮงเอาท์
  • แตะไอคอน X ในแฮงเอาท์เพื่อออกอย่างสมบูรณ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: