Tự động sao lưu ảnh và video

Tự động sao lưu ảnh và video vào tài khoản Google của bạn. Thao tác này có thể bao gồm ảnh mà bạn chụp bằng máy ảnh của thiết bị, ảnh bạn tải xuống điện thoại hoặc máy tính và ảnh được lưu bằng các ứng dụng khác, như WhatsApp và Hangouts.

 • Riêng tư
  Ảnh và video của bạn sẽ ở chế độ riêng tư trừ khi bạn quyết định chia sẻ.

 • Có thể truy cập ở mọi nơi
  Xem và chia sẻ ảnh trên tất cả các thiết bị của bạn bằng cách truy cập vào Google+ hoặc mở ứng dụng Google+.

 • Được lưu trữ miễn phí
  Sao lưu không giới hạn, miễn phí ảnh và video ở kích thước chuẩn. Tìm hiểu về lưu trữ

Bật (hoặc tắt) tính năng Tự động sao lưu

Nếu bạn bật Tự động sao lưu, điều đó có nghĩa là ảnh và video trên thiết bị đó sẽ được sao lưu vào tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và sắp xếp ảnh và video đó bằng cách sử dụng các ứng dụng như Google+ và Google Drive.

Ứng dụng Android
 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng hoặc nút menu menu rồi chọn Cài đặt.
 3. Chạm vào Tự động sao lưu.
 4. Trong góc phía trên bên phải, hãy chuyển nút gạt sang vị trí BẬT hoặc TẮT.
Máy tính

Bạn có thể sao lưu ảnh từ máy tính của mình bằng cách sử dụng ứng dụng Tự động sao lưu của Google+ dành cho máy tính để bàn.

Nếu bạn dùng Chromebook, hãy sử dụng Ứng dụng Google+ Ảnh dành cho Chromebook.

Ứng dụng iOS

Bật tính năng Tự động sao lưu

 1. Mở ứng dụng Google+ Google+ icon rồi chạm vào biểu tượng menu .
 2. Chạm vào biểu tượng bánh răng   ở trên cùng bên phải > Máy ảnh và ảnh.
 3. Chạm vào Tự động sao lưu.
 4. Bật cài đặt Tự động sao lưu.
Nếu bạn đã cố bật Tự động sao lưu và nhìn thấy thông báo này:

Điều đó có nghĩa là bạn cần cho phép ứng dụng Google+ truy cập vào ảnh của mình:

 1. Mở cài đặt của thiết bị > chạm vào Bảo mật > Ảnh.
 2. Bật Google+.

Ảnh không được sao lưu?

Nếu bạn thấy rằng ảnh của mình không được sao lưu vào Google+, hãy thử mở ứng dụng Google+ Google+ icon và chuyển tới phần Ảnh. Nếu bạn đã bật Tự động sao lưu thì ảnh và video của bạn sẽ bắt đầu được sao lưu.

Tắt Tự động sao lưu

 1. Mở ứng dụng Google+ Google+ icon rồi chạm vào biểu tượng menu .
 2. Chạm vào biểu tượng bánh răng   ở trên cùng bên phải > Máy ảnh và ảnh.
 3. Chạm vào Tự động sao lưu.
 4. Tắt cài đặt Tự động sao lưu.
  Lưu ý: Nếu đã bật tính năng Tự động sao lưu trong các ứng dụng khác, như Google Drive, bạn cần phải tắt tính năng này trong mọi ứng dụng. Ví dụ: nếu bật tính năng Tự động sao lưu trong cả ứng dụng Google+ và Google Drive thì bạn cần phải tắt Tự động sao lưu trong cả hai ứng dụng đó để tắt hoàn toàn tính năng này.

Thông tin thêm về Tự động sao lưu

Chi phí sao lưu này là bao nhiêu?

Kích thước đầy đủ hoặc kích thước chuẩn

 • Bạn có thể sao lưu không giới hạn, miễn phí ảnh và video ở kích thước chuẩn. 
 • Theo mặc định, Tự động sao lưu được đặt để sao lưu ở kích thước đầy đủ. Nếu bạn đã cài đặt sao lưu của mình thành kích thước đầy đủ và bị hết bộ nhớ, chúng tôi sẽ tự động chuyển sang sao lưu ở kích thước chuẩn. Cách thay đổi kích thước cài đặt sao lưu của bạn
 • Kích thước chuẩn: ảnh có kích thước 2048px trở xuống trên cạnh dài nhất và video có thời lượng dưới 15 phút và có độ phân giải 1080p trở xuống.
 • Ảnh có kích thước đầy đủ không thể lớn hơn 100 MB.

Nội dung nào được tính vào hạn ngạch bộ nhớ Google Drive miễn phí của tôi?

 • Nếu bạn đã cài đặt sao lưu của mình thành kích thước đầy đủ, đây là cài đặt mặc định, khi đó các mục lớn hơn kích thước này sẽ tính vào hạn ngạch bộ nhớ miễn phí: các ảnh có kích thước 2048px trên cạnh dài nhất và video có thời lượng hơn 15 phút hoặc được lưu ở độ phân giải 1080p trở lên.
 • Nếu bạn đã cài đặt sao lưu của mình thành kích thước đầy đủ và bị hết bộ nhớ, chúng tôi sẽ tự động chuyển sang sao lưu ở kích thước chuẩn.

Kiểm tra bộ nhớ Google Drive của tôi

Sao lưu ảnh từ các ứng dụng khác (chỉ dành cho Android)

Bạn có thể tự động sao lưu các thư mục ảnh và video trên thiết bị Android của mình, bao gồm ảnh bạn đã tải xuống, ảnh chụp màn hình mà bạn đã chụp hoặc ảnh được lưu bằng ứng dụng khác.

Bật hoặc tắt cho các thư mục riêng lẻ

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái rồi chạm vào Trên thiết bị.
 3. Ở bên phải của từng tiêu đề thư mục, chạm vào biểu tượng đám mây để bật hoặc tắt Tự động sao lưu cho thư mục đó:
Tự động sao lưu được bật cho thư mục đó
Tự động sao lưu được tắt cho thư mục đó

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích