Tự động sao lưu ảnh và video

Tự động sao lưu ảnh và video của bạn lên Google+ bằng cách bật tính năng Tự động sao lưu. Thao tác này có thể bao gồm ảnh mà bạn chụp bằng máy ảnh của thiết bị, ảnh bạn tải xuống điện thoại hoặc máy tính và ảnh được lưu bằng các ứng dụng khác, như WhatsApp và Hangouts.

Riêng tư
Ảnh được sao lưu tự động của bạn ở chế độ riêng tư trừ khi bạn chọn chia sẻ chúng.

Bật hoặc tắt tính năng Tự động sao lưu

Ứng dụng Android
 1. Mở  ứng dụng Ảnh .
 2. Chạm vào nút hoặc biểu tượng menu  và chọn Cài đặt.
 3. Chạm vào Tự động sao lưu và chuyển nút chuyển thành Bật hoặc Tắt.
Máy tính
Bạn có thể sao lưu ảnh trên máy tính của mình bằng tính năng Tự động sao lưu của Google+ dành cho máy tính để bàn hoặc Ứng dụng Google+ Ảnh dành cho Chromebook.
Web trên thiết bị di động (chọn tùy chọn này nếu bạn sử dụng Google+ trên trình duyệt của thiết bị di động của bạn)
Cài đặt này hiện không có sẵn khi sử dụng trình duyệt web dành cho thiết bị di động.
Ứng dụng iOS
 1. Mở ứng dụng Google+  chạm vào biểu tượng menu .
 2. Chạm vào biểu tượng bánh răng   ở trên cùng bên phải > Máy ảnh và ảnh.
 3. Chạm vào Tự động sao lưu.
 4. Bật hoặc tắt cài đặt Tự động sao lưu.
Nếu bạn đã cố bật Tự động sao lưu và nhìn thấy thông báo này:

Điều đó có nghĩa là bạn cần cho phép ứng dụng Google+ truy cập vào ảnh của mình:

 1. Mở cài đặt của thiết bị > chạm vào Bảo mật > Ảnh.
 2. Bật Google+.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn thấy rằng ảnh của mình không được sao lưu vào Google+, hãy thử mở ứng dụng Google+  và chuyển tới phần Ảnh. Nếu bạn đã bật Tự động sao lưu thì ảnh và video của bạn sẽ bắt đầu được sao lưu.

 

Thông tin thêm về Tự động sao lưu:

Chi phí sao lưu này là bao nhiêu?

Bạn có thể sao lưu miễn phí số lượng không giới hạn các ảnh và video có kích thước chuẩn (kích thước chuẩn tức là ảnh có kích thước từ 2048px trở xuống trên cạnh dài nhất và video dưới 15 phút đồng thời có độ phân giải từ 1080p trở xuống). Theo mặc định, Tự động sao lưu được đặt để sao lưu theo kích thước đầy đủ. Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt sao lưu của bạn theo kích thước chuẩn hoặc đầy đủ.

Nội dung nào được tính vào phần bộ nhớ Google Drive miễn phí của bạn?
Nếu bạn đặt cài đặt sao lưu của mình thành kích thước đầy đủ thì những ảnh có kích thước lớn hơn 2048px trên cạnh dài nhất (ảnh có kích thước đầy đủ không thể lớn hơn 100 MB) và video dài hơn 15 phút hoặc được lưu với độ phân giải cao hơn 1080p sẽ được tính vào hạn ngạch bộ nhớ Google Drive miễn phí của bạn. Nếu bạn bắt đầu đạt đến giới hạn bộ nhớ miễn phí, bạn sẽ nhìn thấy thông báo. Nếu bạn đã hết bộ nhớ, chúng tôi sẽ tự động chuyển sang sao lưu ở kích thước chuẩn. Tìm hiểu thêm về Giá và gói bộ nhớ Google Drive.

Kiểm tra bộ nhớ Google Drive của tôi

Sao lưu ảnh từ các ứng dụng khác (chỉ dành cho Android)

Bạn có thể tự động sao lưu các thư mục ảnh và video trên thiết bị Android của mình, bao gồm ảnh bạn đã tải xuống, ảnh chụp màn hình mà bạn đã chụp hoặc ảnh được lưu bằng ứng dụng khác.

Bật hoặc tắt Tự động sao lưu cho thư mục cá nhân

 1. Mở ứng dụng Ảnh .
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái rồi chạm vào Trên thiết bị.
 3. Ở bên phải của từng tiêu đề thư mục, chạm vào biểu tượng đám mây để bật hoặc tắt Tự động sao lưu cho thư mục đó:
Tự động sao lưu được bật cho thư mục đó
Tự động sao lưu được tắt cho thư mục đó