Bật hoặc tắt tính năng Tự động sao lưu

Tự động sao lưu ảnh và video trên thiết bị di động của bạn lên Google+ bằng cách bật Tự động sao lưu. Nội dung sao lưu này có thể bao gồm ảnh bạn chụp bằng máy ảnh của thiết bị, ảnh bạn tải xuống thiết bị và ảnh bạn lưu từ các ứng dụng khác. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng thú vị như Tự động tạo ảnh vui nhộn, Tự động sửatrình chỉnh sửa ảnh và các bản sao lưu kích thước chuẩn không giới hạn.

Android
Mở ứng dụng Google+  > chạm vào biểu tượng/nút trình đơn    > Cài đặt Tự động sao lưu > Bật hoặc Tắt
Tìm hiểu về các cài đặt Tự động sao lưu khác.

iOS
1. Mở ứng dụng Google+  > chạm vào biểu tượng trình đơn   > biểu tượng bánh răng  > Máy ảnh và ảnh Tự động sao lưu >  Bật hoặc Tắt
2. Cho phép Google+ truy cập ảnh của bạn: Cài đặt điện thoại > Bảo mật > Ảnh > Google+ > BẬT cài đặt
Tìm hiểu về các cài đặt Tự động sao lưu khác.

Máy tính để bàn
Bạn có thể sao lưu ảnh trên máy tính để bàn của mình bằng Picasa dành cho Windows và Machoặc Ứng dụng Google+ Ảnh dành cho Chromebook.

Sao lưu thư mục trên Android của bạn

Bạn có thể chọn tự động sao lưu các thư mục ảnh và video trên Android của mình, bao gồm ảnh bạn tải xuống, ảnh chụp màn hình mà bạn chụp hoặc ảnh bạn lưu từ các các ứng dụng khác.

Bật hoặc tắt cài đặt
Mở ứng dụng  Ảnh > chạm vào biểu tượng/nút trình đơn    > Cài đặt Tự động sao lưu > chọn hoặc bỏ chọn Sao lưu thư mục cục bộ

Bật hoặc tắt cho các thư mục riêng lẻ
Mở ứng dụng  Ảnh > chạm vào biểu tượng trình đơn Ảnh   ở trên cùng bên trái màn hình > Thư mục > chuyển biểu tượng đám mây sang bên phải của mỗi tiêu đề thư mục để bật hoặc tắt Tự động sao lưu cho thư mục đó:

Tự động sao lưu được bật cho thư mục đó
Tự động sao lưu được tắt cho thư mục đó

Bản sao lưu không giới hạn:

Bạn có thể sao lưu số lượng không giới hạn:

  • Ảnh ở kích thước chuẩn (trong đó cạnh dài nhất là 2048px trở xuống) và
  • Video có độ dài dưới 15 phút và có độ phân giải 1080p trở xuống

Theo mặc định, nội dung tải lên được tự động sao lưu tải lên ở kích thước đầy đủ, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt.

Nội dung nào được tính vào hạn ngạch bộ nhớ Google Drive miễn phí của tôi?

  • Ảnh có cạnh dài nhất lớn hơn 2048px. Ảnh ở kích thước đầy đủ không được lớn hơn 100 MB.
  • Video có độ dài trên 15 phút hoặc đã được lưu ở độ phân giải lớn hơn 1080p.

Nếu bạn bắt đầu đạt đến giới hạn bộ nhớ miễn phí, bạn sẽ nhìn thấy Google+ thông báo. Nếu bạn đã hết bộ nhớ chúng tôi sẽ tự động chuyển sang lưu trữ ảnh ở kích thước chuẩn. Tìm hiểu thêm về Giá và gói bộ nhớ Google Drive.