Tingnan at i-edit ang iyong Google+ profile

Ang pag-update sa iyong profile ay makatutulong sa mga tao na kumonekta sa iyo nang mas madali. Kung nagsisimula ka pa lang, nanaisin mong tiyakin na piliin ang larawan sa profile na makatutulong sa mga kaibigan na mamukhaan ka, at magdagdag ng iba pang mga detalye na nagsasabi nang kaunti tungkol sa kung sino ka.

  1. Mag-sign in sa Google+.
  2. Ilagay ang iyong cursor sa tuktok na kaliwang sulok para sa pangunahing menu ng Google+. I-click ang Profile >Tungkol sa upang tingnan ang iyong profile.

  1. Larawan sa profile: I-hover ang cursor mo sa ibabaw ng larawan sa profile mo at i-click ang  para baguhin ang iyong larawan. Maaari kang mag-upload ng larawan, pumili ng naibahagi sa Google+, o kumuha ng bagong larawan. Alamin ang higit pa tungkol sa pagtatakda ng iyong larawan sa profile.
  2. Mga profile tab: Sa tab na “Tungkol sa”, maaari kang magbahagi ng basic na impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng kung saan ka nagtatrabaho, saan ka nag-aral, pati na ang mga ipinagmamalaki. Sa pamamagitan ng pag-click sa iba pang mga tab (gaya ng “Mga Post” o “Mga Larawan”), makikita mo ang mga bagay-bagay katulad ng mga larawang ibinahagi mo, pampublikong aktibidad mo sa YouTube, at mga post na ginawa mong +1.
  3. Post: Mula sa kahon na ito, magagawa mong magbahagi ng impormasyon sa mga lupon mo. Anumang nai-post mo noon ay lilitaw sa stream ng iyong pahina ng profile.
  4. Impormasyon ng mga lupon: Tingnan kung sinu-sino ang nasa mga lupon mo, at sa kung kaninong lupon ka naroon. Magdagdag ng mga tao sa mga lupon mo.
Tingnan ang aking profile  I-edit ang aking profile
Ang iyong buong pangalan, larawan sa profile, at larawan sa cover ang tanging impormasyon na hinihingi naming ibahagi mo sa lahat ng tao. Maaari mong piliin kung sino ang makakakita sa iba mo pang impormasyon.