แก้ไขหรือลบโพสต์ Google+

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบสิ่งที่คุณโพสต์ใน Google+ ได้

แก้ไขโพสต์

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ แอปพลิเคชัน Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการแก้ไข
 3. ไปที่ที่มุมขวาบน แล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะแก้ไขโพสต์
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการ
 6. ไปที่ที่มุมขวาบน แล้วแตะส่ง ส่ง

ลบโพสต์

 1. จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดแอป Google+ แอปพลิเคชัน Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. ไปที่ที่มุมขวาบน แล้วแตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 4. แตะลบ
 5. แตะตกลงที่มุมขวาล่าง

หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางแพลตฟอร์ม หากไม่พบคุณลักษณะที่ต้องการใช้งาน โปรดลองใช้อุปกรณ์อื่น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร