ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

หน้านี้มีไว้สำหรับ G+ เวอร์ชันคลาสสิกก่อนหน้านี้ และอาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย เราจะอัปเดตหน้านี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า และจะนำแบนเนอร์นี้ออกเมื่ออัปเดตหน้าแล้ว

แก้ไขหรือลบโพสต์ Google+

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบสิ่งที่คุณโพสต์ใน Google+ ได้

แก้ไขโพสต์

แอป Android

 1. เปิดแอป Google+ แอปพลิเคชัน Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการแก้ไข
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน
 4. แตะแก้ไขโพสต์
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการ
 6. แตะส่ง ส่ง ที่มุมขวาบน

เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิด Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการแก้ไข
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบนของโพสต์
 4. แตะแก้ไขโพสต์
 5. ป้อนข้อความที่ต้องการ
 6. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบน

ลบโพสต์

แอป Android

 1. เปิดแอป Google+ แอปพลิเคชัน Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบน
 4. แตะลบ
 5. แตะตกลงที่มุมขวาล่าง

เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 1. เปิด Google+
 2. แตะโพสต์ที่ต้องการลบ
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่มุมขวาบนของโพสต์
 4. แตะลบ
 5. แตะลบที่มุมขวาล่าง

หมายเหตุ: คุณลักษณะบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางแพลตฟอร์ม หากไม่พบคุณลักษณะที่ต้องการใช้งาน โปรดลองใช้อุปกรณ์อื่น

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร