ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

แก้ไขหรือลบโพสต์ Google+ ของคุณ

ถ้าคุณไม่ชอบสิ่งที่คุณแชร์ไว้บน Google+ คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบสิ่งนั้น

แก้ไขโพสต์

Android
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+ > แตะโพสต์ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะปุ่ม/ไอคอนเมนู > แก้ไข
 3. พิมพ์ข้อความ > แตะไอคอนลูกศรที่มุมขวาด้านบน 
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > คลิกโพสต์ที่ต้องการแก้ไข
 2. คลิกลูกศรลงที่มุมขวาด้านบนของโพสต์ > แก้ไขโพสต์
 3. พิมพ์ข้อความของคุณ > คลิกบันทึกที่มุมซ้ายล่างของโพสต์
เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. แตะโพสต์ที่คุณต้องการแก้ไข
 3. ที่มุมขวาบน ให้แตะเมนูการทำงาน จากนั้นจึงแตะแก้ไขโพสต์
 4. พิมพ์ข้อความของคุณ แล้วแตะเสร็จสิ้น
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+ > แตะโพสต์ที่คุณต้องการแก้ไข
 2. แตะไอคอนเฟือง  ที่มุมขวาด้านบน > แก้ไขโพสต์
 3. พิมพ์ข้อความ > บันทึกที่มุมขวาด้านบน

ลบโพสต์

Android
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+ > แตะโพสต์ที่คุณต้องการลบ
 2. แตะปุ่ม/ไอคอนเมนู  > ลบ > ตกลง ที่มุมขวาล่างของช่อง
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > คลิกโพสต์ที่ต้องการลบ
 2. คลิกลูกศรลง  ที่มุมขวาด้านบนของโพสต์ > ลบโพสต์
 3. คลิกลบ ในมุมล่างขวา
เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. แตโพสต์ที่คุณต้องการลบ
 3. ที่มุมขวาบน ให้แตะเมนูการทำงาน จากนั้นจึงแตะ ลบ > ลบ
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+ > แตะโพสต์ที่คุณต้องการลบ
 2. แตะไอคอนเฟือง ที่มุมขวาด้านบน > ลบโพสต์
 3. แตะใช่ ที่มุมขวาล่างของช่อง
บทความนี้มีประโยชน์ไหม