Pridanie alebo zmena dátumu narodenia na Google+

Keď si zaregistrujete účet Google, môže sa zobraziť žiadosť, aby ste pridali svoj dátum narodenia. Informácie o vašom dátume narodenia nám pomáhajú používať vo vašom účte nastavenia primerané vášmu veku. Neplnoletým sa napríklad zobrazí upozornenie, keď si budeme myslieť, že našli web, ktorý si možno nechcú zobraziť.

Pridanie alebo úprava dátumu narodenia

Vo svojom účte Google môžete pridať dátum narodenia alebo upraviť, ako sa zobrazí na Google+.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?