Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đề cập đến mọi người trong bài đăng

Nếu bạn thật sự muốn thu hút sự chú ý của ai đó khi chia sẻ trong Google+, hãy thử đề cập đến họ bằng dấu '+' hoặc '@'. Khi bạn thực hiện việc này, người đó có thể nhận được thông báo rằng bạn đã đề cập đến họ trong một bài đăng (tùy thuộc vào cài đặt thông báo của họ). Họ cũng sẽ có thể thấy toàn bộ bài đăng mà họ được đề cập ngay cả khi ban đầu bài đăng không được chia sẻ với họ.

Tính năng đề cập đến mọi người đặc biệt hữu ích khi bạn định tạo một bài đăng lớn và bạn muốn gửi riêng đến ai đó, hoặc khi bạn muốn thêm ai đó vào một bài đăng.

Lưu ý: Bạn sẽ không thể đề cập đến người nào đó trong nhận xét nếu người đăng gốc khóa bài đăng.

Để đề cập đến ai đó trong một bài đăng hoặc nhận xét:

  1. Nhập +[tên người] hoặc @[tên người]. (Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email của họ thay vì tên của họ).
  2. Khi bạn nhập, danh sách mọi người tự động hoàn thành sẽ xuất hiện.
  3. Chọn người bạn muốn đề cập.
Bạn chỉ có thể đề cập đến những người đang sử dụng Google+. Nhưng bạn có thể chia sẻ với những người chưa phải là thành viên bằng cách nhập email của họ sau dấu '+' hoặc '@'.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.