Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nếu bạn đã chuyển sang phiên bản mới của Google+ trên máy tính hoặc nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Google+ mới. Trang này dành cho phiên bản trước, cổ điển của Google+ và có thể đã lỗi thời.

Nút +1 tôn trọng chính sách của bạn như thế nào

Google có theo dõi các truy cập của tôi tới trang có nút +1 thậm chí khi tôi không +1 điều gì đó không?

Nút +1 không được sử dụng để theo dõi truy cập của bạn trên toàn bộ web. Google không giữ bản ghi lâu dài về lịch sử duyệt web của bạn khi hiển thị nút +1 cho bạn hay nói cách khác là chúng tôi không theo dõi bạn đã truy cập vào trang có nút +1.

Google có thể giữ một số thông tin về truy cập của bạn, thường trong khoảng hai tuần, để duy trì và gỡ lỗi hệ thống của mình. Thông tin này không được tổ thức theo tiểu sử cá nhân, tên người dùng hoặc URL.

Tại sao Google cần thông tin này?

Khi bạn thực hiện tìm kiếm của Google hoặc truy cập vào trang có nút +1, chúng tôi gửi những phần khác nhau trong yêu cầu của bạn tới các máy chủ riêng lẻ -- giúp tải nút +1 nhanh chóng. Để đảm bảo các máy chủ đó đang xử lý chính xác yêu cầu của bạn và trong những trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi cần gỡ lỗi hệ thống của mình, thông tin này giúp chúng tôi tìm nguồn của sự cố giữa các máy chủ và khắc phục sự cố này.

Bạn giữ thông tin này trong bao lâu?

Thường dưới hai tuần.

Các nhà xuất bản trang web hoặc nhà quảng cáo có thấy thông tin này không?

Không, thông tin này được sử dụng để duy trì và gỡ lỗi hệ thống nội bộ. Tìm hiểu thêm về nút +1 trên các trang web không phải của Google.

Dữ liệu nào được gửi tới Google khi bạn nhấp vào +1?

Để lưu trữ và khiến cho +1 của bạn công khai hiển thị, Google nhận thông tin về tiểu sử trên Google của bạn, URL bạn +1, địa chỉ IP của bạn và thông tin liên quan đến trình duyệt khác. Nếu bạn hoàn tác +1 của mình, thông tin này sẽ bị xóa. Bạn có thể thấy tất cả +1 của bạn trong tab +1 trên tiểu sử của mình.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.