Xóa ảnh & video

Ứng dụng Android

Xóa ảnh hoặc video từ...

Chỉ cần thiết bị của bạn

Xóa dung lượng trên thiết bị của bạn nhưng vẫn giữ ảnh và video được lưu trong Google+.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Trên Thiết bị.
 3. Chạm và giữ vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete

Chỉ cần tài khoản Google+ của bạn

Giữ ảnh và video được lưu trên thiết bị của bạn nhưng xóa chúng khỏi tài khoản trực tuyến.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu chính  ở trên cùng bên trái rồi chạm vào Photos iconẢnh.
 3. Chạm vào biểu tượng kính lúp  ở trên cùng.
 4. Nhập "#Tự động sao lưu" vào hộp tìm kiếm
 5. Chạm vào biểu tượng kính lúp  ở dưới cùng bên phải của bàn phím.
 6. Chạm và giữ vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete

Mẹo: Sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện điều này trên máy tính. {0}Tìm hiểu thêm{/0}

Cả hai

Xóa ảnh hoặc video khỏi thiết bị tài khoản Google+ của bạn. Nếu bạn xóa ảnh theo cách này, bạn sẽ không nhìn thấy ảnh trong Thư viện, ứng dụng Ảnh Photos icon hoặc tài khoản Google+.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Ảnh.
 3. Chạm vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete.
Mẹo: Xóa nhiều hoặc tất cả

Nhiều: chạm và giữ vào hình thu nhỏ ảnh cho đến khi dấu kiểm xuất hiện trên đó. Chạm vào các ảnh khác mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete.

Tất cả: cách dễ nhất để chọn tất cả ảnh là trên một máy tính. {0}Tìm hiểu thêm{/0}

Máy tính

Xóa ảnh và video mà bạn đã tải lên Google+ theo cách thủ công hoặc sử dụng Tự động sao lưu.

 1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
 2. Nhấp Photos iconẢnh > Tất cả ảnh ở trên cùng.
 3. Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa và nhấp vào dấu kiểm xuất hiện.
 4. Nhấp vào Xóa ở trên cùng.

Chuyển tới ảnh & video của tôi
Xóa tất cả
 1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
 2. Nhấp Photos iconẢnh > Tất cả ảnh ở trên cùng.
 3. Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video đầu tiên > nhấp vào dấu kiểm xuất hiện.
 4. Cuộn theo mọi hướng xuống cuối (tùy thuộc vào số ảnh bạn có, quá trình này có thể mất một chút thời gian).
 5. Giữ SHIFT và nhấp vào dấu kiểm của ảnh hoặc video cuối cùng. Giờ đây, tất cả ảnh và video sẽ được chọn.
 6. Nhấp vào Xóa ở trên cùng.
Web trên thiết bị di động (chọn tùy chọn này nếu bạn sử dụng Google+ trên trình duyệt của thiết bị di động của bạn)
 1. Truy cập plus.google.com.
 2. Chạm vào Google+ icon biểu tượng menu chính ở trên cùng bên trái > Photos iconẢnh.
 3. Chạm vào Select check biểu tượng dấu kiểm ở trên cùng > chọn ảnh:
 4. Chạm vào Delete biểu tượng thùng rác.
Ứng dụng iOS
 1. Mở ứng dụng Google+ Google+ icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Ảnh.
 3. Chạm vào biểu tượng chọn Select check ở trên cùng bên phải.
 4. Chọn ảnh và chạm Xóa.

Bạn cũng có thể thích:

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích