Xóa ảnh và video của bạn

Tìm hiểu cách xóa ảnh và video bằng ứng dụng Google Photos mới. Bài viết này dành cho Google+ Ảnh.

Loại bỏ các ảnh và video bạn đã sao lưu riêng hoặc tải lên Tài khoản Google theo những hướng dẫn sau. Nếu bạn sử dụng ứng dụng Android, bạn có thể xóa bớt bộ nhớ trên thiết bị trong khi vẫn giữ ảnh và video được lưu trong Tài khoản Google của bạn.

Ứng dụng Android

Xóa ảnh hoặc video từ...

Chỉ cần thiết bị của bạn

Xóa bộ nhớ trên thiết bị nhưng vẫn giữ ảnh và video được lưu vào Tài khoản Google của bạn.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Trên thiết bị.
 3. Chạm và giữ vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete

Chỉ cần Tài khoản Google+ của bạn

Giữ ảnh và video được lưu trên thiết bị của bạn nhưng xóa chúng khỏi tài khoản trực tuyến.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái rồi chạm Photos icon Ảnh.
 3. Chạm vào biểu tượng kính lúp  ở trên cùng.
 4. Nhập "#Tự động sao lưu" vào hộp tìm kiếm
 5. Chạm vào biểu tượng kính lúp  ở dưới cùng bên phải của bàn phím.
 6. Chạm và giữ vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete

Mẹo: Sẽ dễ dàng hơn khi thực hiện việc này trên máy tính. Tìm hiểu cách thức

Mọi nơi

Xóa ảnh hoặc video khỏi thiết bị Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn xóa ảnh theo cách này, bạn sẽ không nhìn thấy ảnh trong Thư viện, ứng dụng Ảnh Photos icon hoặc Tài khoản Google.

 1. Mở ứng dụng Ảnh Photos icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Ảnh.
 3. Chạm vào ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete.
Mẹo: Xóa nhiều hoặc tất cả

Nhiều: chạm và giữ vào hình thu nhỏ ảnh cho đến khi dấu kiểm xuất hiện trên đó. Chạm vào các ảnh khác mà bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác Delete.

Xóa tất cả: cách dễ nhất để xóa ảnh của bạn bằng Google+ là xóa trên máy tính. Tìm hiểu cách thức (Lưu ý: Xóa ảnh bằng máy tính sẽ không xóa ảnh khỏi bộ nhớ trên thiết bị của bạn.)

Máy tính

Xóa ảnh và video bạn đã tải lên.

 1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
 2. Nhấp Photos icon Ảnh > Tất cả ảnh ở trên cùng.
 3. Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video mà bạn muốn xóa và nhấp vào dấu kiểm xuất hiện.
 4. Nhấp vào Xóa ở trên cùng.

Chuyển tới ảnh và video của tôi
Xóa tất cả
 1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
 2. Nhấp Photos icon Ảnh > Tất cả ảnh ở trên cùng.
 3. Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video đầu tiên > nhấp vào dấu kiểm xuất hiện.
 4. Cuộn theo mọi hướng xuống cuối (tùy thuộc vào số ảnh bạn có, quá trình này có thể mất một chút thời gian).
 5. Giữ SHIFT và nhấp vào dấu kiểm của ảnh hoặc video cuối cùng. Giờ đây, tất cả ảnh và video sẽ được chọn.
 6. Nhấp vào Xóa ở trên cùng.
Web trên thiết bị di động (chọn tùy chọn này nếu bạn sử dụng Google+ trên trình duyệt của thiết bị di động của bạn)
 1. Truy cập plus.google.com.
 2. Chạm vào Google+ icon biểu tượng menu chính ở trên cùng bên trái > Photos icon Ảnh.
 3. Chạm vào Select check biểu tượng dấu kiểm ở trên cùng > chọn ảnh:
 4. Chạm vào Delete biểu tượng thùng rác.
Ứng dụng iOS

Xóa ảnh khỏi Tài khoản Google nhưng vẫn giữ chúng trên thiết bị iOS của bạn:

 1. Mở ứng dụng Google+ Google+ icon.
 2. Chạm vào biểu tượng menu  ở trên cùng bên trái > Ảnh.
 3. Chạm vào biểu tượng chọn Select check ở phía trên cùng bên phải.
 4. Chọn ảnh và chạm Xóa.

Bạn cũng có thể muốn:

Bài viết này có hữu ích không?