Xem hoặc xóa ảnh và video của bạn

Xem ảnh và video bạn đã tải lên hoặc chia sẻ trên Google+. Nếu bạn đã bật Tự động sao lưu, bạn cũng có thể xem ảnh và video được chụp bằng máy ảnh của thiết bị của mình, ảnh được lưu từ web hoặc ảnh được lưu bởi các ứng dụng khác. Để bắt đầu, trước tiên hãy chọn cách bạn sử dụng Google+:

Ứng dụng Android

Cách xem

Mở  ứng dụng Ảnh > chạm vào biểu tượng Ảnh   ở góc trên bên trái để mở trình đơn > Ảnh. Bạn sẽ thấy hai phần: 

TẤT CẢ MỤC NỔI BẬT
Đây là ảnh và video bạn đã tải lên hoặc chia sẻ trên Google+. Nếu bạn đã bật Tự động sao lưu, phần này có thể bao gồm các ảnh được chụp bằng máy ảnh của thiết bị của bạn, ảnh được lưu từ web hoặc ảnh được lưu bởi các ứng dụng khác. Đây là mẫu  ảnh và video của bạn được nhóm theo ngày hoặc album. Các ảnh này được tự động chọn, ưu tiên ảnh rõ nét có độ phơi sáng tốt, ảnh không trùng lặp và ảnh có người hoặc địa danh trong đó. Chạm vào biểu tượng > để xem các ảnh còn lại trong nhóm.

Cách xóa

Chạm và giữ một hình thu nhỏ bạn muốn xóa > chọn từng ảnh bạn muốn xóa > biểu tượng thùng rác   .

Máy tính để bàn

Cách xem

  1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+.
  2. Nhấp vào  Ảnh > Tất cả ảnh ở trên cùng.
Xem ảnh và video của tôi

Cách xóa

Đặt con trỏ lên ảnh hoặc video bạn muốn xóa > nhấp vào dấu kiểm xuất hiện trên mọi ảnh bạn muốn xóa > Xóa ở trên cùng.

Web di động

Cách xem

  1. Truy cập plus.google.com.
  2. Chạm vào biểu tượng trình đơn chính  ở trên cùng bên trái >  Ảnh.

Cách xóa

  1. Chạm vào biểu tượng dấu kiểm ở trên cùng > biểu tượng dấu kiểm ở góc trên cùng bên trái của mỗi ảnh bạn muốn xóa:
  2. Chạm vào biểu tượng thùng rác  .
Ứng dụng iOS

Cách xem

Mở ứng dụng ​ Google+  > chạm vào biểu tượng trình đơn   ở góc trên cùng bên trái, >  Ảnh > trình đơn thả xuống ở trên cùng > Ảnh.

Cách xóa

Chạm vào biểu tượng chọn  ở trên cùng bên phải > mục chọn > Xóa.

Bạn cũng có thể muốn: