Mag-delete ng iyong mga larawan at video

Matutunan kung paano mag-delete ng iyong mga larawan at video gamit ang bagong Google Photos. Ang artikulong ito ay para sa Google+ Photos.

Tanggalin ang mga larawan at video na pribado mong na-back up o na-upload sa iyong Google Account gamit ang mga tagubiling ito. Kung gumagamit ka ng Android app, maki-clear mo ang espasyo sa iyong device habang pinapanatiling naka-save ang iyong mga larawan at video sa iyong Google Account.

Android app

Mag-delete ng mga larawan at video sa...

Device mo lang

Mag-clear ng espasyo sa iyong device ngunit panatilihing naka-save ang mga larawan at video sa iyong Google Account.

 1. Buksan ang Photos app Photos icon.
 2. Pindutin ang icon ng menu  sa kaliwang bahagi sa itaas > Nasa Device.
 3. Pindutin nang matagal ang larawan o video na gusto mong i-delete > icon na basurahan Delete

Google+ Account mo lang

Panatilihing naka-save ang iyong mga larawan at video sa iyong device, ngunit i-delete ang mga ito sa iyong online na account.

 1. Buksan ang Photos app Photos icon.
 2. Pindutin ang icon ng menu  sa kaliwang bahagi sa itaas pagkatapos ay ang Photos icon Mga Larawan.
 3. Pindutin ang icon na magnifying glass  sa itaas.
 4. I-type ang "#AutoBackup" sa box para sa paghahanap
 5. Pindutin ang icon na magnifying glass na nasa kanang bahagi sa ilalim ng keyboard.
 6. Pindutin nang matagal ang larawan o video na gusto mong i-delete > icon na basurahan Delete

Tip: Mas madali itong gawin sa computer. Matutunan kung paano

Sa lahat ng lugar

Mag-delete ng larawan o video mula sa iyong device at mula sa iyong Google Account. Kung ide-delete mo ang isang larawan sa ganitong paraan, hindi mo na makikita ito sa iyong Gallery, sa app na Mga Larawan Photos icon, o sa iyong Google Account.

 1. Buksan ang Photos app Photos icon.
 2. Pindutin ang icon ng menu  sa kaliwang bahagi sa itaas > Mga Larawan.
 3. Pindutin ang larawan o video na gusto mong i-delete > icon na basurahan Delete.
Tip: Mag-delete ng marami o i-delete lahat

Marami: pindutin nang matagal ang isang thumbnail ng larawan hanggang sa may lumabas na check mark dito. Pindutin ang iba pang mga larawan na gusto mong idelete > icon na basurahan Delete.

I-delete ang lahat: ang pinakamadaling paraan sa pag-delete ng iyong mga larawan ay ang paggamit ng Google+ sa computer.  (Tandaan: Kapag nag-delete ka ng mga larawan gamit ang iyong computer, hindi nito made-delete ang mga larawang iyon mula sa lokal na storage ng iyong device.)

Computer

Mag-delete ng mga larawan at video na na-upload mo.

 1. Buksan ang Google+. Ilagay ang iyong cursor sa pinaka itaas na kaliwang sulok para sa pangunahing menu ng Google+.
 2. I-click ang Photos icon Mga Larawan > Lahat ng larawan sa itaas.
 3. Itapat ang iyong cursor sa isang larawan o video na gusto mong i-delete at i-click ang lalabas na check mark.
 4. I-click ang I-delete sa itaas.

Pumunta sa aking mga larawan at video
I-delete lahat
 1. Buksan ang Google+. Ilagay ang iyong cursor sa pinaka itaas na kaliwang sulok para sa pangunahing menu ng Google+.
 2. I-click ang Photos icon Mga Larawan > Lahat ng larawan sa itaas.
 3. Itapat ang iyong cursor sa unang larawan o video > i-click ang lalabas na check mark.
 4. Mag-scroll hanggang sa pinakaibaba (depende kung ilan ang iyong mga larawan, maaari itong magtagal).
 5. Pindutin nang matagal ang SHIFT at i-click ang check mark ng huling photo o video. Napili na dapat ngayon ang lahat ng larawan at video.
 6. I-click ang I-delete sa itaas.
Mobile web (piliin ito kung gumagamit ka ng Google+ sa browser ng iyong mobile device)
 1. Pumunta sa plus.google.com.
 2. Pindutin ang Google+ icon icon ng pangunahing menu sa kaliwang bahagi sa itaas > Photos icon Mga Larawan.
 3. Pindutin ang Select check icon na checkmark sa itaas > pumili ng mga larawan:
 4. Pindutin ang Delete icon na basurahan.
iOS app

Mag-delete ng mga larawan mula sa iyong Google Account ngunit panatilihin ang mga ito sa iyong iOS device:

 1. Buksan ang Google+ app Google+ icon.
 2. Pindutin ang icon ng menu  sa kaliwang bahagi sa itaas > Mga Larawan.
 3. Pindutin ang icon sa pagpili Select check sa kanang bahagi sa itaas.
 4. Pumili ng mga larawan at pindutin ang I-delete.

Maaari mo ring magustuhan ang: