Ponovno dijeljenje postova i onemogućivanje ponovnih dijeljenja

Ponovno dijeljenje postova

Ako naiđete na doista zanimljiv post u streamu, ne morate ga zadržati za sebe. Možete ga i sami jednostavno podijeliti:

  1. Pri dnu posta kliknite gumb za dijeljenje .
  2. Pojavit će se okvir za dijeljenje u kojem možete dodati komentare i odabrati krugove ili osobe s kojima želite dijeliti.
  3. Kada ste spremni za objavu posta, kliknite Podijeli.
Napomena: osobe s kojima ponovno podijelite post vidjet će ime izvornog autora posta i sadržaj, ali neće vidjeti komentare ni oznake +1 na izvornom postu.

Svi koji mogu vidjeti izvorni post također će moći vidjeti da ste ga vi ponovno podijelili. Neće biti prikazano s kim ste ga podijelili, već samo da je bio ponovno podijeljen. Primjerice: dvaput podijeljen – Navin Kadaba, Brian Rose

Ako je taj post javni, i činjenica da ste ga ponovno podijelili bit će javna.

Onemogućivanje ponovnih dijeljenja

Kada objavite post u streamu, drugima je opcija za ponovno dijeljenje posta automatski omogućena. Ako to želite spriječiti, možete onemogućiti ponovna dijeljenja. Kada onemogućite ponovna dijeljenja, drugi neće moći ponovno dijeliti post putem gumba za dijeljenje spominjanja ni oznaka na fotografijama.

Da biste onemogućili ponovna dijeljenja:

  1. Kliknite strelicu padajućeg izbornika u okviru Primatelji:.
  2. Odaberite Onemogući ponovna dijeljenja.
  3. Dovršite post i podijelite ga!

Da biste onemogućili ponovna dijeljenja nakon objave posta, kliknite padajuću strelicu pri vrhu posta i potvrdite okvir pokraj opcije Onemogući ponovna dijeljenja. Imajte u vidu da time nećete retroaktivno izbrisati postove koji su već ponovno podijeljeni.

Postovi za koje je ponovno dijeljenje onemogućeno neće pri dnu imati gumb Podijeli taj post. Ako kasnije poželite omogućiti ponovno dijeljenje, kliknite padajuću strelicu  pri vrhu posta i odaberite Omogući ponovna dijeljenja.

Osim ako ne onemogućite ponovna dijeljenja, sve što podijelite (bilo javno ili sa svojim krugovima) može biti ponovno podijeljeno izvan grupe osoba s kojima ste izvorno podijelili sadržaj. To je moguće ponovnim dijeljenjima, spominjanjima u komentarima ili označavanjem fotografija.