Tko može vidjeti vaše krugove

Osobe u vašim krugovima (ali ne naziv kruga) prikazivat će se na vašem Google+ profilu ako ne odaberete postavku kojom se te informacije onemogućuju. Ako neki sadržaj dijelite s nekom osobom, moći će vidjeti i s kime ste sve podijelili taj sadržaj. Imena i fotografije osoba u vašim krugovima, kao i osobe koje su vas dodale u svoje krugove, prikazuju se na bočnoj strani vašeg profila.

Odabir tko može vidjeti vaše krugove iz vašeg profila

Da biste započeli, odaberite kako želite pristupiti na uslugu Google+:

Aplikacija za Android

1. Otvorite Google+ icon aplikaciju Google+ > dodirnite naziv pri vrhu zaslona > O korisniku.
2. Pomaknite se do okvira Osobe > dodirnite  ikonu olovke.
 • Da biste sakrili osobe koje su u vašim krugovima, poništite okvir uz opciju "Prikaz osoba koje ste dodali u krugove".
 • Da biste prikazali sve osobe u svojim krugovima, dodirnite točku uz opciju "Prikaži osobe u svim krugovima"
 • Da biste prikazali samo neke krugove na profilu, dodirnite točku uz opciju "Odabir krugova" i potvrdite krugove koje želite prikazati, a poništite krugove koje ne želite prikazati.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da osobe u vašim krugovima budu vidljive svima ili "Vaši krugovi" da bi ih vidjele samo osobe u vašim krugovima.
4. Kliknite Spremi u gornjem desnom kutu.

Računalo

1. Otvorite Google+ > kliknite padajući izbornik u gornjem lijevom kutu > Profile Profil.
2. Kliknite karticu O korisniku > pomaknite se do okvira Osobe > kliknite Uredi.

 • Da biste sakrili osobe koje su u vašim krugovima, poništite okvir uz "Dopusti pristup".
 • Da biste prikazali tko je u vašim krugovima, potvrdite okvir uz "Dopusti pristup". Kliknite padajući izbornik da biste potvrdili krugove koje želite prikazati te poništite krugove koje ne želite prikazati.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da osobe u vašim krugovima budu vidljive svima ili "Vaši krugovi" da bi ih vidjele samo osobe u vašim krugovima.
4. Kliknite Spremi.

Promjena postavke tko može vidjeti vaše krugove

Aplikacija za iOS

1. Otvorite Google+ icon aplikaciju Google+ > dodirnite   ikonu izbornika u gornjem lijevom kutu > ime vašeg profila.
2. Dodirnite O korisniku > u okviru Osobe, dodirnite  ikonu olovke.
 • Da biste sakrili osobe koje su u vašim krugovima, poništite okvir uz "Prikaz osoba koje ste dodali u krugove"
 • Da biste prikazali sve osobe u svojim krugovima na profilu, dodirnite točku uz opciju "Prikaži osobe u svim krugovima"
 • Da biste prikazali samo neke krugove na svojem profilu:
  1. Dodirnite točku uz "Odabir krugova".
  2. Dodirnite ikonu > da biste potvrdili krugove koje želite prikazati te poništite krugove koje ne želite prikazati.
  3. Dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu da biste spremili.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da osobe u vašim krugovima budu vidljive svima ili "Vaši krugovi" da bi bile vidljive samo osobama u vašim krugovima.
4. Dodirnite Spremi u gornjem desnom kutu.