Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Tko može vidjeti vaše krugove

Osobe u vašim krugovima (ali ne i naziv kruga) prikazivat će se na vašem profilu za Google+ ako ne odlučite sakriti te podatke. Ako s nekime podijelite neki sadržaj, ta će osoba moći vidjeti s kime ste još to podijelili. Imena i fotografije osoba iz krugova te osobe koje su vas dodale u svoje krugove prikazivat će se na bočnoj strani profila.

Odabir tko može s vašeg profila vidjeti vaše krugove

Da biste započeli, odaberite kako želite pristupiti na uslugu Google+:

Aplikacija za Android

1. Otvorite Ikona Googlea+ aplikaciju Google+ > dodirnite svoju sliku pri vrhu zaslona > O korisniku.
2. Pomaknite se do okvira Osobe > dodirnite  ikonu olovke.
 • Da biste sakrili osobe iz svojih krugova, poništite okvir uz opciju "Prikaz osoba koje ste dodali u krugove".
 • Da biste na profilu prikazali sve osobe iz svojih krugova, dodirnite točku pokraj opcije "Prikaz osoba u svim krugovima".
 • Da biste na profilu prikazali samo neke krugove, dodirnite točku pokraj opcije "Odaberite krugove" pa potvrdite krugove koje želite prikazati, a poništite one koje ne želite.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da se osobe iz vaših krugova prikazuju svima ili pak "Vaši krugovi" da biste ih prikazali samo osobama iz svojih krugova.
4. Kliknite Spremi u gornjem desnom kutu.

Računalo

1. Otvorite Google+ > u gornjem lijevom kutu kliknite padajući izbornik > Profile Profil.
2. Kliknite karticu O korisniku > pomaknite se do okvira Osobe > kliknite Uredi.

 • Da biste sakrili osobe u svojim krugovima, poništite okvir pokraj opcije "Dopusti pristup".
 • Da biste prikazali osobe iz svojih krugova, potvrdite okvir pokraj opcije "Dopusti pristup". Kliknite padajući izbornik da biste potvrdili krugove koje želite prikazati i poništili one koje ne želite.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da se osobe iz vaših krugova prikazuju svima ili pak "Vaši krugovi" da biste ih prikazali samo osobama iz svojih krugova.
4. Kliknite Spremi.

Promjena postavke tko može vidjeti vaše krugove

Aplikacija za iOS

1. Otvorite Ikona Googlea+ aplikaciju Google+ > u gornjem lijevom kutu dodirnite   ikonu izbornika > svoje ime na profilu.
2. Dodirnite O korisniku > u okviru Osobe dodirnite  ikonu olovke.
 • Da biste sakrili osobe u svojim krugovima, poništite okvir pokraj opcije "Prikaz osoba koje ste dodali u svoje krugove".
 • Da biste na profilu prikazali sve osobe iz svojih krugova, dodirnite točku pokraj opcije "Prikaz osoba u svim krugovima".
 • Da biste prikazali samo neke krugove na svojem profilu:
  1. Dodirnite točku pokraj opcije "Odaberite krugove".
  2. Dodirnite > ikonu da biste potvrdili krugove koje želite prikazati te poništite krugove koje ne želite prikazati.
  3. Dodirnite kvačicu u gornjem desnom kutu da biste spremili postavke.

3. U odjeljku "Tko može vidjeti ovo?" odaberite "Javno" ako želite da se osobe iz vaših krugova prikazuju svima ili pak "Vaši krugovi" da biste ih prikazali samo osobama iz svojih krugova.
4. Dodirnite Spremi u gornjem desnom kutu.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?