ดูคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

หลังจากแชร์โพสต์แล้ว คุณกลับไปดูว่าแชร์โพสต์กับใครได้เสมอ เมื่อดูที่โพสต์ คุณจะรู้ได้ว่าคุณแชร์โพสต์นั้นแบบสาธารณะ แบบส่วนตัว กับโดเมน หรือกับเฉพาะคุณเท่านั้น

และหากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่แชร์ คุณก็แก้ไขหรือลบโพสต์นั้นได้

ดูคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

 1. เปิด Google+
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น โปรไฟล์
 3. ใต้รูปภาพปก เลื่อนไปยังโพสต์ที่ต้องการ
 4. ในโพสต์ คุณจะมองเห็น "แชร์แบบสาธารณะ" "แชร์แบบส่วนตัว" หรือ "แชร์กับคุณเท่านั้น" ถัดจากชื่อ
  • คลิกแชร์แบบสาธารณะ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่ +1 แชร์โพสต์ต่อ หรือแสดงความคิดเห็นในโพสต์
  • คลิกแชร์แบบส่วนตัว เพื่อดูบุคคลที่คุณแชร์โพสต์ด้วย นอกจากนี้คุณจะเห็นจำนวนคนที่คุณแชร์โพสต์นั้นด้วย
  • คลิกแชร์กับคุณเท่านั้น เพื่อดูว่าคุณเป็นผู้เดียวที่ได้รับโพสต์นี้

เปลี่ยนคนที่คุณแชร์โพสต์ด้วย

คุณแก้ไขการตั้งค่าการแชร์ของโพสต์หลังจากที่โพสต์ไปแล้วไม่ได้ แต่คุณลบโพสต์แล้วแชร์โพสต์นั้นอีกครั้งกับคนอื่นได้ ดูวิธีแก้ไขหรือลบโพสต์

ดูบุคคลอื่นที่ดูโพสต์ที่แชร์กับคุณได้

 1. ค้นหาโพสต์ที่แชร์กับคุณ โดยคุณจะค้นหาโพสต์หรือเลื่อนหาโพสต์นั้นในหน้าแรกก็ได้
 2. คุณจะเห็น "แชร์แบบสาธารณะ" "แชร์แบบส่วนตัว" หรือ "แชร์กับเฉพาะคุณเท่านั้น" ข้างชื่อของบุคคลที่โพสต์หรือหากใช้ Google+ ผ่านบริษัทคุณอาจเห็นชื่อโดเมนของคุณ
  • แชร์แบบสาธารณะ: ทุกคนจะดูโพสต์นี้ได้
  • แชร์แบบส่วนตัว: โพสต์นั้นจะแชร์เฉพาะกับบางคน คุณอาจไม่เห็นทุกคนที่ได้รับโพสต์
  • แชร์กับเฉพาะคุณเท่านั้น: โพสต์นี้แชร์กับคุณเพียงคนเดียว ไม่มีใครอื่นได้รับโพสต์นี้
  • ชื่อโดเมนของคุณ: มีเพียงบุคคลในโดเมนของคุณเท่านั้นที่เห็นโพสต์นี้ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร