Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Nếu bạn đã chuyển sang phiên bản mới của Google+ trên máy tính hoặc nếu bạn đang sử dụng thiết bị di động, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Google+ mới. Trang này dành cho phiên bản trước, cổ điển của Google+ và có thể đã lỗi thời.

Lọc các bài đăng trên Trang chủ Google+ của bạn

Trang chủ Google+ của bạn bao gồm các bài đăng của những người dùng khác trên Google+. Tính năng lọc cho phép bạn điều chỉnh mức nội dung bạn thấy từ một vòng kết nối nhất định hoặc chỉ xem các bài đăng từ một vòng kết nối cụ thể.

Xem bài đăng từ một vòng kết nối nhất định

Nếu bạn chỉ muốn xem các bài đăng do một trong các vòng kết nối của bạn chia sẻ, bạn có thể lọc Trang chủ của bạn. Bạn có thể xem các bài đăng được chia sẻ công khai hay chia sẻ riêng với bạn.

Ứng dụng trên Android
 1. Mở ứng dụng Google+ Biểu tượng Google+.
 2. Ở gần góc trên cùng bên phải, chạm vào mũi tên xuống .
 3. Chạm vào Vòng kết nối > chạm vào tên của vòng kết nối.
Máy tính
 1. Mở Google+.
 2. Chọn một vòng kết nối bằng cách sử dụng các tab ở đầu trang.
Trình duyệt trên thiết bị di động
 1. Mở Google+.
 2. Ở góc trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng menu .
 3. Chạm vào Vòng kết nối, sau đó chạm vào tên của vòng kết nối.
Ứng dụng trên iPhone/iPad
 1. Mở ứng dụng Google+ Biểu tượng Google+.
 2. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng menu chính  > Trang chủ.
 3. Bên dưới "Tất cả", chạm vào mũi tên xuống  > chọn vòng kết nối.

Điều chỉnh số lượng bài đăng bạn xem được từ một vòng kết nối

Chọn xem thêm hoặc bớt bài đăng từ một vòng kết nối bằng cách thay đổi cài đặt của vòng kết nối đó. Để dừng xem tất cả các bài đăng từ một vòng kết nối trong luồng trên Trang chủ của bạn, bỏ chọn hộp bên cạnh "Hiển thị bài đăng".

Ứng dụng trên Android
 1. Mở ứng dụng Google+ Biểu tượng Google+.
 2. Ở gần góc trên cùng bên phải, chạm vào mũi tên xuống .
 3. Chạm vào Vòng kết nối > chạm vào tên của vòng kết nối > chạm vào biểu tượng danh sách liên hệ .
 4. Chạm vào nút/biểu tượng menu  > Cài đặt vòng kết nối.
  • Để dừng xem bài đăng từ vòng kết nối này trong luồng trên trang chủ của bạn, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh "Hiển thị bài đăng".
  • Để thay đổi số lượng bài đăng bạn xem được từ vòng kết nối này, chạm vào Số lượng và chọn "Thêm", "Chuẩn", hoặc "Bớt".
 5. Chạm vào Lưu ở góc phải phía trên.
Máy tính
 1. Mở Google+.
 2. Chọn một vòng kết nối bằng cách sử dụng các tab ở đầu trang.
 3. Ở góc phải trên cùng của hộp “Trong vòng kết nối này”, nhấp vào biểu tượng bánh răng .
  • Để thay đổi số lượng bài đăng bạn xem được từ vòng kết nối này, hãy nhấp vào Số lượng và chọn "Thêm", "Chuẩn" hoặc "Bớt".
  • Để dừng xem bài đăng từ vòng kết nối này trong luồng trên Trang chủ của bạn, bỏ chọn hộp bên cạnh “Hiển thị bài đăng trong luồng trên Trang chủ”.
Trình duyệt trên thiết bị di động

Bạn chưa thể điều chỉnh cài đặt này trên web di động. Hãy sử dụng ứng dụng Google+ hoặc máy tính để bàn để chọn số lượng bài đăng bạn xem được từ một vòng kết nối.

Ứng dụng trên iPhone/iPad
 1. Mở ứng dụng Google+ Biểu tượng Google+.
 2. Ở trên cùng bên trái, chạm vào biểu tượng menu chính  > Trang chủ.
 3. Bên dưới "Tất cả", chạm vào mũi tên xuống  > chọn vòng kết nối.
 4. Ở gần góc trên cùng bên phải, chạm vào biểu tượng bánh răng .
  • Để thay đổi số lượng bài đăng bạn xem được từ vòng kết nối này, chạm vào Số lượng và chọn "Thêm", "Chuẩn", hoặc "Bớt".
  • Để dừng xem bài đăng từ vòng kết nối này trong luồng trên Trang chủ của bạn, hãy chạm vào nút gạt bên cạnh “Hiển thị bài đăng”. Bạn sẽ biết mình đã tắt chức năng này khi nút gạt chuyển sang màu trắng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.