ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

หากคุณเปลี่ยนไปใช้Google+ เวอร์ชันใหม่บนคอมพิวเตอร์ หรือคุณกำลังใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Google+ หน้านี้มีไว้สำหรับ Google+ เวอร์ชันคลาสสิกก่อนหน้านี้ และอาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย

กรองโพสต์ในหน้าแรกของ Google+

หน้าแรกของ Google+ จะมีโพสต์จากผู้ใช้คนอื่นๆ ใน Google+ การกรองทำให้คุณสามารถกำหนดปริมาณเนื้อหาที่ต้องการเห็นจากแวดวงหนึ่งๆ ได้ดีขึ้น หรือเลือกดูเฉพาะโพสต์จากบางแวดวงก็ได้

ดูโพสต์จากแวดวงที่ต้องการ

ถ้าคุณต้องการเห็นเฉพาะโพสต์ที่แชร์โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในแวดวงของคุณ คุณสามารถกรองหน้าแรกของคุณได้ โดยคุณอาจเห็นโพสต์ที่แชร์แบบสาธารณะหรือโพสต์ที่แชร์เฉพาะกับคุณ

แอป Android
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+
 2. แตะที่ลูกศรลง ใกล้มุมบนขวา
 3. แตะแวดวง > แตะชื่อของแวดวง
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. ใช้แท็บที่อยู่ด้านบนของเพจ แล้วเลือกแวดวง
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ที่มุมบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู 
 3. แตะแวดวง แล้วแตะชื่อของแวดวง
แอป iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนูหลัก  > หน้าแรก
 3. ภายใต้ “ทั้งหมด” ให้แตะลูกศรลง  > เลือกแวดวง

ปรับจำนวนโพสต์จากแวดวงที่จะแสดงให้คุณเห็น

เลือกโพสต์จากแวดวงที่ต้องการเห็นเพิ่มเติมหรือน้อยลงด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแวดวงChoose to see more or fewer posts from a circle by changing that circle's settings. หากต้องการหยุดการแสดงโพสต์ทั้งหมดจากแวดวงในสตรีมของหน้าแรก ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ใกล้ "แสดงโพสต์"

แอป Android
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+
 2. แตะที่ลูกศรลง ใกล้มุมบนขวา
 3. แตะแวดวง > แตะชื่อของแวดวง > แตะไอคอนรายชื่อบุคคล
 4. แตะไอคอน/ปุ่มเมนู  > การตั้งค่าแวดวง
  • หากต้องการหยุดการแสดงโพสต์จากแวดวงนี้ในสตรีมของหน้าแรก ให้ยกเลิกการเลือกช่องข้าง "แสดงโพสต์"
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนโพสต์จากแวดวงนี้ที่จะแสดงให้คุณเห็น ให้แตะจำนวน แล้วเลือก "เพิ่มเติม" "มาตรฐาน" หรือ "น้อยลง"
 5. แตะบันทึกที่มุมขวาบน
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. ใช้แท็บที่อยู่ด้านบนของเพจเพื่อเลือกแวดวง
 3. ที่มุมบนขวาของช่อง “ในแวดวงนี้” ให้คลิกไอคอนเฟือง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนโพสต์ที่ต้องการเห็นจากแวดวงนี้ ให้คลิกจำนวน แล้วเลือก "มากขึ้น" "มาตรฐาน" หรือ "น้อยลง"
  • หากต้องการหยุดการแสดงโพสต์จากแวดวงนี้ในสตรีมของหน้าแรก ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ใกล้กับ “แสดงโพสต์ในสตรีมของหน้าแรก”
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณยังไม่สามารถปรับการตั้งค่านี้ในเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดใช้แอป Google+ หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเพื่อเลือกจำนวนโพสต์จากแวดวงที่คุณต้องการให้แสดง

แอป iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+
 2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนูหลัก  > หน้าแรก
 3. ภายใต้ “ทั้งหมด” ให้แตะลูกศรลง  > เลือกแวดวง
 4. บริเวณมุมบนขวา ให้แตะไอคอนเฟือง
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลงจำนวนโพสต์จากแวดวงนี้ที่จะแสดงให้คุณเห็น ให้แตะจำนวน แล้วเลือก "เพิ่มเติม" "มาตรฐาน" หรือ "น้อยกว่า"
  • หากต้องการหยุดการแสดงโพสต์จากแวดวงนี้ในสตรีมของหน้าแรก ให้แตะสวิตช์ที่อยู่ใกล้กับ “แสดงโพสต์” เมื่อสวิตช์เปลี่ยนเป็นสีขาวแสดงว่าได้ปิดคุณสมบัตินี้แล้ว
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร