Επιλέξτε τις αναρτήσεις στην Αρχική σελίδα του Google+

Κατά τη σύνδεσή σας στο Google+, η Αρχική σελίδα θα περιλαμβάνει αναρτήσεις από άλλους χρήστες στο Google+. Μπορεί να δείτε πράγματα που μοιράζονται άτομα που γνωρίζετε, κοινότητες στις οποίες συμμετέχετε ή να δείτε προτεινόμενες αναρτήσεις.

Προβολή αναρτήσεων από συγκεκριμένο κύκλο

Αν θέλετε να δείτε αναρτήσεις που μοιράζεται μόνο ένας από τους κύκλους σας, μπορείτε να φιλτράρετε την Αρχική σελίδα. Μπορεί να δείτε αναρτήσεις που μοιράστηκε δημόσια ή μόνο μαζί σας.

Εφαρμογή Android
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google+ .
 2. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, αγγίξτε το κάτω βέλος .
 3. Αγγίξτε την επιλογή Οι κύκλοι μου > αγγίξτε το όνομα του κύκλου.
Υπολογιστής
 1. Ανοίξτε το Google+.
 2. Χρησιμοποιώντας τις καρτέλες στο επάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε έναν κύκλο.
Πρόγραμμα περιήγησης για κινητά
 1. Ανοίξτε το Google+.
 2. Κοντά στην επάνω αριστερή γωνία, αγγίξτε την επιλογή Όλοι οι κύκλοι > αγγίξτε το όνομα ενός κύκλου.
Εφαρμογή iPhone/iPad
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google+ .
 2. Επάνω αριστερά, αγγίξτε το εικονίδιο του κύριου μενού  > Αρχική σελίδα.
 3. Στην περιοχή "Όλα", αγγίξτε το κάτω βέλος  > επιλέξτε έναν κύκλο.

Προσαρμογή του αριθμού των αναρτήσεων που βλέπετε από έναν κύκλο

Επιλέξτε να εμφανίζονται περισσότερες ή λιγότερες αναρτήσεις από έναν κύκλο, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου κύκλου. Για να διακόψετε την προβολή όλων των αναρτήσεων από έναν κύκλο στη ροή της Αρχικής σελίδας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο στοιχείο "Εμφάνιση αναρτήσεων".

Εφαρμογή Android
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google+ .
 2. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, αγγίξτε το κάτω βέλος .
 3. Αγγίξτε την επιλογή Οι κύκλοι μου > αγγίξτε το όνομα του κύκλου > αγγίξτε το εικονίδιο της λίστας ατόμων .
 4. Αγγίξτε το εικονίδιο ή κουμπί για το μενού  > Ρυθμίσεις κύκλου.
  • Για να διακόψετε την προβολή αναρτήσεων από αυτόν τον κύκλο στη ροή της αρχικής σελίδας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στην περιοχή "Εμφάνιση αναρτήσεων".
  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των αναρτήσεων που εμφανίζονται από αυτόν τον κύκλο, αγγίξτε την επιλογή Σύνολο και επιλέξτε "Περισσότερες", "Τυπικές" ή "Λιγότερες".
 5. Αγγίξτε την επιλογή Αποθήκευση στην επάνω δεξιά γωνία.
Υπολογιστής
 1. Ανοίξτε το Google+.
 2. Χρησιμοποιώντας τις καρτέλες στο πάνω μέρος της σελίδας, επιλέξτε έναν κύκλο.
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία του πλαισίου "Σε αυτόν τον κύκλο", κάντε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι .
  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των αναρτήσεων που εμφανίζονται από αυτόν τον κύκλο, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολο και επιλέξτε "Περισσότερες", "Τυπικές" ή "Λιγότερες".
  • Για να διακόψετε την προβολή αναρτήσεων από αυτόν τον κύκλο στη ροή της Αρχικής σελίδας, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου δίπλα στο στοιχείο "Εμφάνιση αναρτήσεων στη ροή της Αρχικής σελίδας".
Πρόγραμμα περιήγησης για κινητά

Δεν μπορείτε ακόμη να προσαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση στον ιστό για κινητά. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google+ ή έναν επιτραπέζιο υπολογιστή, για να επιλέξετε τον αριθμό των αναρτήσεων που βλέπετε από έναν κύκλο.

Εφαρμογή iPhone/iPad
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google+ .
 2. Επάνω αριστερά, αγγίξτε το εικονίδιο του κύριου μενού  > Αρχική σελίδα.
 3. Στην περιοχή "Όλα", αγγίξτε το κάτω βέλος  > επιλέξτε έναν κύκλο.
 4. Κοντά στην επάνω δεξιά γωνία, αγγίξτε το εικονίδιο με το γρανάζι .
  • Για να αλλάξετε τον αριθμό των αναρτήσεων που εμφανίζονται από αυτόν τον κύκλο, αγγίξτε την επιλογή Σύνολο και επιλέξτε "Περισσότερες", "Τυπικές" ή "Λιγότερες".
  • Για να διακόψετε την προβολή αναρτήσεων από αυτόν τον κύκλο στη ροή της Αρχικής σελίδας, αγγίξτε το διακόπτη δίπλα στο στοιχείο "Εμφάνιση αναρτήσεων". Θα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι τις έχετε απενεργοποιήσει, όταν το χρώμα του διακόπτη αλλάξει σε λευκό.