Log masuk ke berbilang Akaun Google+

Anda tidak perlu melog masuk dan keluar dari Google+ untuk menyemak akaun lain, anda boleh log masuk ke berbilang akaun serentak. Untuk melog masuk ke akaun tambahan:

Pada desktop

  1. Log masuk ke Google+.
  2. Klik anak panah menu lungsur di sebelah foto profil anda di bahagian atas sebelah kanan.
  3. Klik Tambah akaun.

Untuk beralih antara akaun Google, klik nama penuh atau alamat e-mel anda dalam bar Google, kemudian klik akaun yang dikehendaki.

Pada Android

  1. Sentuh  ikon menu pilihan, kemudian Tetapan.
  2. Sentuh Tambah Akaun.

On iOS

  1. Touch the    menu icon and then touch your email address.
  2. Touch Switch accounts.
  3. Touch the + button to add a new account.