การแนะนำและการติดต่อกับผู้คน

ที่หน้าแรก คุณอาจเห็นการแนะนำคนที่คุณอาจรู้จัก โดยการแนะนำอาจมาจากข้อมูลต่อไปนี้

  • บุคคลที่คุณติดต่อด้วยในผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail
  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ของ Google
  • บัญชีที่เชื่อมโยงกันที่คุณลิงก์ไว้ในบัญชี Google ของคุณ
  • บุคคลที่อยู่ในแวดวงขยายของคุณ
  • เพื่อนในไซต์ภายนอก เมื่อเพื่อนเหล่านี้เชื่อมโยงบัญชีเข้ากับโปรไฟล์ Google+
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร