ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

หน้านี้มีไว้สำหรับ G+ เวอร์ชันคลาสสิกก่อนหน้านี้ และอาจมีข้อมูลที่ล้าสมัย เราจะอัปเดตหน้านี้ในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า และจะนำแบนเนอร์นี้ออกเมื่ออัปเดตหน้าแล้ว

การแนะนำและการติดต่อกับผู้คน

การแนะนำ

ที่หน้าแรก คุณอาจเห็นการแนะนำคนที่คุณอาจรู้จัก การแนะนำอาจมาจาก:

  • บุคคลที่คุณติดต่อด้วยในผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail
  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ของ Google
  • บัญชีที่เชื่อมโยงกันที่คุณลิงก์ไว้ในบัญชี Google ของคุณ
  • บุคคลที่อยู่ในแวดวงขยายของคุณ
  • เพื่อนในไซต์ภายนอก เมื่อเพื่อนเหล่านี้เชื่อมโยงบัญชีเข้ากับโปรไฟล์ Google+

ขณะดูการแนะนำ คุณสามารถเพิ่มบุคคลที่แนะนำได้โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนปุ่ม เพิ่ม ที่อยู่ติดกับชื่อของคนนั้นแล้วเลือกแวดวง ถ้าคุณไม่รู้จักคนที่เราแนะนำหรือถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มบุคคลเหล่านั้นในแวดวง ให้เลื่อนเมาส์เหนือชื่อคนนั้นและคลิก X

คุณสามารถดูรายชื่อที่แนะนำทั้งหมดได้ในคราวเดียวโดยคลิกแสดงทั้งหมด

การแจ้งเตือนการติดต่อ

คุณได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนต้องการติดต่อกับคุณใน Google+ หรือไม่ การแจ้งเตือนนั้นหมายความว่าคุณถูกเพิ่มลงในแวดวงหนึ่ง

ทุกคนสามารถเพิ่มคุณลงในแวดวงของเขาได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณได้เพิ่มพวกเขาตอบ ในทำนองเดียวกัน ถ้ามีคนเพิ่มคุณลงในแวดวง คนคนนั้นจะไม่ถูกเพิ่มลงในแวดวงของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลจากการแจ้งเตือน ให้ทำดังนี้

  1. คลิกการแจ้งเตือน
  2. คลิกปุ่ม เพิ่ม ที่อยู่ติดกับชื่อ
  3. เลือกแวดวงที่มีอยู่เพื่อเพิ่มคนเหล่านั้น หรือสร้างแวดวงใหม่

ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตอบรับ คนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณจะเห็นเนื้อหาที่คุณโพสต์ได้ก็ต่อเมื่อคุณแชร์เนื้อหานั้นกับแวดวงสาธารณะ หรืออาจรวมถึงแวดวงขยายเท่านั้น คนที่เพิ่มคุณลงในแวดวงไม่ได้มีสิทธิ์ในการดูข้อมูลโปรไฟล์ของคุณเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บุคคลนั้นอาจดำเนินการที่ทำให้มีการแจ้งเตือนถึงคุณได้ง่ายขึ้น เช่น การแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณหรือการแชร์กับคุณโดยตรง

คุณสามารถปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ตลอดเวลา หากรู้สึกว่าได้รับการแจ้งเตือนมากเกินไป หากคุณต้องการจำกัดระดับการติดต่อสื่อสารระหว่างบางคนกับคุณใน Google+ คุณสามารถบล็อกบุคคลนั้นได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร