ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

การแนะนำและการติดต่อกับผู้คน

ที่หน้าแรก คุณอาจเห็นการแนะนำคนที่คุณอาจรู้จัก การแนะนำอาจมาจาก:

  • บุคคลที่คุณติดต่อด้วยในผลิตภัณฑ์ของ Google เช่น Gmail
  • การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ของ Google
  • บัญชีที่เชื่อมโยงกันที่คุณลิงก์ไว้ในบัญชี Google ของคุณ
  • บุคคลที่อยู่ในแวดวงขยายของคุณ
  • เพื่อนในไซต์ภายนอก เมื่อเพื่อนเหล่านี้เชื่อมโยงบัญชีเข้ากับโปรไฟล์ Google+

วิธีดูหรือเพิ่มผู้คนที่เชื่อมโยงที่แนะนำ

 
  1. เปิด Google+ หรือแอป Google+ Google Plus
  2. คลิกหรือแตะเมนู เมนู
  3. คลิกหรือแตะผู้คน 
  4. คลิกหรือแตะแท็บค้นหาผู้คน
  5. ภายใต้ "แนะนำสำหรับคุณ" ให้ไปที่ข้างชื่อบุคคล และแตะเพิ่ม 

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดูหรือเพิ่มผู้คนที่เชื่อมโยงที่แนะนำในแอป iPhone หรือ iPad ได้ โปรดใช้คอมพิวเตอร์หรือเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แทน 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร