הצעות לאנשים ולקשרים

בדף הבית שלך עשויות להופיע הצעות לאנשים שאולי מוכרים לך. הצעות יכולות להופיע על סמך:

  • הקשרים ההדדיים שלך עם אנשים במוצרי Google כמו Gmail.
  • אינטראקציה שהייתה לך עם אחרים דרך מוצרים של Google.
  • חשבונות קשורים שקישרת בחשבון Google שלך.
  • האנשים שנמצאים במעגלים המורחבים שלך.
  • חברים באתרים חיצוניים, כאשר החברים האלה קישרו את החשבונות שלהם בפרופיל Google+‎ שלהם.
האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?