Mga suhestyon na tao at koneksyon

Sa iyong Home page, maaari kang makakita ng mga suhestyon para sa mga taong maaaring kakilala mo. Ang mga suhestyon ay maaaring mabuo ng:

  • Iyong mga koneksyon na mayroon din ang ibang tao sa mga produkto ng Google gaya ng Gmail.
  • Pakikipag-ugnayan mo sa iba pa sa mga produkto ng Google.
  • Mga nakakonektang account na iyong na-link sa Google Account mo.
  • Mga taong nasa iyong mga extended na grupo.
  • Mga kaibigan sa mga external na site, kapag nakonekta ng mga kaibigang iyon ang kanilang mga account sa kanilang mga profile sa Google+.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?