Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
true

Mga suhestyon na tao at koneksyon

Sa iyong Home page, maaari kang makakita ng mga suhestyon para sa mga taong maaaring kakilala mo. Ang mga suhestyon ay maaaring mabuo ng:

  • Iyong mga koneksyon na mayroon din ang ibang tao sa mga produkto ng Google gaya ng Gmail.
  • Pakikipag-ugnayan mo sa iba pa sa mga produkto ng Google.
  • Mga nakakonektang account na iyong na-link sa Google Account mo.
  • Mga taong nasa iyong mga extended na grupo.
  • Mga kaibigan sa mga external na site, kapag nakonekta ng mga kaibigang iyon ang kanilang mga account sa kanilang mga profile sa Google+.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?