Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Para sa nakaraan at classic na bersyon ng G+ ang page na ito at maaaring hindi na napapanahon. Ia-update namin ang page na ito sa mga susunod na linggo at aalisin ang banner na ito kapag na-update na ang page.

Mga suhestiyon at koneksyon sa mga tao

Mga Suhestiyon

Sa iyong Home page, maaari kang makakita ng mga suhestiyon para sa mga taong maaaring kakilala mo. Ang mga suhestiyon ay maaaring mabuo ng:

  • Iyong mga koneksyon na mayroon din ang ibang tao sa mga produkto ng Google gaya ng Gmail.
  • Pakikipag-ugnayan mo sa iba pa sa mga produkto ng Google.
  • Ang mga konektadong account na iyong na-link sa iyong Google Account.
  • Ang mga taong nasa iyong mga pinalawak na lupon.
  • Mga kaibigan sa mga panlabas na site, kapag naikonekta ng mga kaibigang iyon ang kanilang mga account sa kanilang mga profile sa Google+.

Habang tinitingnan ang iyong mga suhestiyon, makakapagdagdag ka ng mga iminumungkahing tao sa pamamagitan ng pagtapat ng iyong cursor sa button na Idagdag sa tabi ng kanilang pangalan at pagpili ng lupon. Kung hindi mo kakilala ang isang iminumungkahing tao o kung hindi mo siya gustong idagdag sa isang lupon, mag-mouse over sa pangalan ng tao at i-click ang X.

Matitingnan mo ang lahat ng iyong suhestiyon nang sabay-sabay sa pamamagitan ng pag-click sa Tingnan lahat.

Mga notification sa koneksyon

Nakatanggap ka ba ng notification na may gustong kumonekta sa iyo sa Google+? Nangangahulugan iyon na idinagdag ka sa isang lupon.

Maaari kang idagdag ng sinuman sa isa sa kanyang mga lupon, ngunit hindi iyon nangangahulugang kailangan mo rin siyang idagdag. Sa parehong paraan, kung may nagdagdag sa iyo sa isang lupon, hindi awtomatikong idinaragdag ang taong iyon sa isa sa iyong mga lupon.

Upang magdagdag ng isang tao mula sa isang notification:

  1. Mag-click sa notification.
  2. I-click ang button na Idagdag sa tabi ng kanyang pangalan.
  3. Pumili ng umiiral nang lupon kung saan siya idaragdag, o lumikha ng bagong lupon.

Kung pipiliin mong huwag siyang idagdag, makikita lang ng mga taong wala sa iyong mga lupon ang nilalamang ipo-post mo kung ibabahagi mo ito sa iyong Pampubliko, at maaaring pati na sa iyong mga Pinalawak na lupon. Kapag idinagdag ka ng isang tao sa isang lupon, hindi siya magkakaroon ng karagdagang access sa iyong impormasyon sa profile dahil dito. Gayunpaman, maaari nitong gawing maging mas madali para sa taong iyon na gumawa ng mga pagkilos na bumubuo ng mga notification para sa iyo -- gaya ng pagkomento sa iyong mga post o direktang pagbabahagi sa iyo.

Anumang oras, maisasaayos mo ang iyong mga setting ng notification kung masyado kang maraming natatanggap na mga notification. Kung gusto mong limitahan ang pakikipag-ugnayan sa iyo ng isang tao sa Google+, magagawa mong i-block ang taong iyon.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?