Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Para sa nakaraan at classic na bersyon ng G+ ang page na ito at maaaring hindi na napapanahon. Ia-update namin ang page na ito sa mga susunod na linggo at aalisin ang banner na ito kapag na-update na ang page.

Mga suhestyon na tao at koneksyon

Sa iyong Home page, maaari kang makakita ng mga suhestyon para sa mga taong maaaring kakilala mo. Ang mga suhestiyon ay maaaring mabuo ng:

  • Iyong mga koneksyon na mayroon din ang ibang tao sa mga produkto ng Google gaya ng Gmail.
  • Pakikipag-ugnayan mo sa iba pa sa mga produkto ng Google.
  • Mga nakakonektang account na iyong na-link sa Google Account mo.
  • Mga taong nasa iyong mga extended na grupo.
  • Mga kaibigan sa mga external na site, kapag nakonekta ng mga kaibigang iyon ang kanilang mga account sa kanilang mga profile sa Google+.

Upang tingnan o idagdag ang mga iminungkahing koneksyon:

 
  1. Buksan ang Google+ o ang Google+ app Google Plus.
  2. I-click o i-tap ang Menu Menu
  3. I-click o i-tap ang Mga Tao .
  4. I-click o i-tap ang tab na Maghanap ng Mga Tao.
  5. Sa ilalim ng "Mga suhestyon para sa iyo," sa tabi ng pangalan ng tao , i-tap ang Idagdag .

Tandaan: Hindi mo matitingnan o maidaragdag ang mga iminumungkahing koneksyon sa iPhone o iPad app. Sa halip, gumamit ng computer o mobile browser. 

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?