ارتباطات و پیشنهادات افراد

ممکن است در صفحه اصلی‌تان، افرادی که شاید آن‌ها را بشناسید به شما پیشنهاد داده شوند. پیشنهادات ممکن است به‌واسطه موارد زیر ارائه شوند:

  • ارتباطات متقابل با افراد در محصولات Google از جمله Gmail.
  • تعاملی که شما با سایرین در محصولات Google داشته‌اید.
  • حساب‌های متصلی که به حساب Google خود پیوند داده‌اید.
  • افرادی که در حلقه‌های بسط‌داده‌شده شما هستند.
  • دوستان شما در سایت‌های غیر Google‌، در شرایطی که آن دوستان حساب‌هایشان را با نمایه‌های Google+‎ خود پیوند داده باشند.
آیا این مقاله مفید بود؟
چگونه می‌توانیم آن را بهبود ببخشیم؟