Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu

Denne side er til den tidligere, klassiske version af Google+ og er muligvis ikke længere aktuel. Vi vil opdatere denne side i løbet af de næste par uger og fjerner i denne forbindelse dette banner, når siden er blevet opdateret.

Personforslag og forbindelser

Forslag

På din startside kan du muligvis se forslag til personer, du måske kender. Forslagene kan være genereret på grund af:

  • Jeres fælles forbindelser med personer i Google-produkter, f.eks. Gmail.
  • Interaktion, du har haft med andre på Google-produkter.
  • De tilknyttede konti, som du har tilknyttet på din Google-konto.
  • Personer, som er i dine udvidede cirkler.
  • Venner på eksterne websteder, når disses venner har tilknyttet deres konti på deres Google+ profiler.

Mens du får vist dine forslag, kan du tilføje foreslåede personer ved at placere markøren over knappen Tilføj ved siden af personens navn og vælge en cirkel. Hvis du ikke kender en person, der foreslås, eller hvis du ikke vil føje personen til en cirkel, skal du holde musen over personens navn og klikke på X.

Du kan få vist alle dine forslag på samme tid ved at klikke på Vis alle.

Underretninger om forbindelser

Har du fået en underretning om, at en person vil oprette forbindelse med dig på Google+? Det betyder, at du er blevet føjet til en cirkel.

Enhver kan føje dig til en af sine cirkler, men det betyder ikke, at du behøver at føje dem til dine cirkler. På samme måde bliver en person, der føjer dig til en cirkel, ikke automatisk føjet til en af dine cirkler.

Sådan tilføjer du en person fra en underretning:

  1. Klik på underretningen.
  2. Klik på knappen Tilføj ved siden af navnet.
  3. Vælg en eksisterende cirkel, som du vil føje personen til, eller opret en ny cirkel.

Hvis du vælger ikke at tilføje en person, der har tilføjet dig, kan personer, der ikke er i dine cirkler, kun se indholdet af dit indlæg, hvis du deler det offentligt, og muligvis hvis du deler det med dine udvidede cirkler. Når en person føjer dig til en cirkel, får personen ikke automatisk yderligere adgang til dine profiloplysninger. Det kan dog muligvis gøre det nemmere for personen at udføre handlinger, der genererer underretninger for dig, f.eks. hvis personen kommenterer dine indlæg eller deler direkte med dig.

Du kan altid justere dine indstillinger for underretninger, hvis du modtager for mange underretninger. Hvis du vil begrænse en persons interaktion med dig på Google+, kan du blokere personen.

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?