การรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

หากคุณพบเห็นโพสต์หรือความคิดเห็นที่ละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา คุณสามารถรายงานการละเมิดดังกล่าวได้

การรายงานการละเมิดบนเครื่องเดสก์ท็อป


รายงานโพสต์

 1. คลิกลูกศร  ที่ด้านบนขวาของโพสต์
 2. คลิกรายงานการละเมิด
 3. ในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้น คุณสามารถระบุสาเหตุที่คุณรายงานโพสต์นั้นได้
 4. เมื่อเสร็จสิ้น ธงสีแดงจะปรากฏติดกับโพสต์นั้นเพื่อบ่งบอกว่าคุณได้รายงานการละเมิดแล้ว หากต้องการยกเลิกรายงาน ให้คลิกธงสีแดง
หมายเหตุ: ถ้ามีการให้ข้อมูลเพิ่มในโพสต์หลายครั้ง จะมีธงสีเทาปรากฏสำหรับแต่ละอัปเดตหลังจากที่คุณคลิกรายงานการละเมิด ซึ่งคุณสามารถเลือกข้อมูลเพิ่มในโพสต์ที่คุณต้องการรายงานได้

รายงานความคิดเห็น

คุณสามารถรายงานความคิดเห็นได้ง่ายๆ ด้วยการเลื่อนเมาส์ไว้เหนือความคิดเห็น และคลิกธงสีเทาที่ปรากฏขึ้น

หากความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณถูกรายงานหรือลบเนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ในฐานะเจ้าของโพสต์ คุณสามารถตรวจสอบความคิดเห็นนั้นและตัดสินใจว่าจะเก็บความคิดเห็นนั้นไว้หรือไม่ ความคิดเห็นที่ถูกติดธงจะเป็นสีเทาแต่ยังสามารถอ่านได้

หากต้องการเรียกคืนหรือลบความคิดเห็นที่ถูกติดธง เพียงคลิกที่ไอคอนแจ้งเตือนสีเทาและเลือก ลบความคิดเห็น หรือ เรียกคืนความคิดเห็น

การรายงานการละเมิดบนมือถือ


รายงานโพสต์

 1. เปิดโพสต์
 2. ในแอนดรอยด์: เลือก  เมนู > รายงานโพสต์
 3. ใน iOS: เลือก  > รายงานโพสต์นี้

รายงานความคิดเห็น

 1. เปิดโพสต์
 2. แตะที่ความคิดเห็น
 3. ในแอนดรอยด์: เลือก ติดธงว่าไม่เหมาะสม
 4. ใน iOS: เลือก  > รายงานความคิดเห็นนี้