ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็น Google+

เมื่อมีคนแชร์โพสต์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเข้าร่วมวงสนทนา และหากไม่ชอบสิ่งที่เขียน ก็สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของคุณเองได้

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

เพิ่มความคิดเห็น

ถ้าต้องการตอบสิ่งที่คนอื่นแชร์ใน Google+ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นในโพสต์ของเขา

สำคัญ: ถ้าคุณเพิ่มความคิดเห็นลงในโพสต์ ทุกคนที่สามารถดูโพสต์ต้นฉบับจะสามารถอ่านความคิดเห็นของคุณได้ด้วย หากต้องการทราบว่าโพสต์ต้นฉบับแชร์กับใครอยู่บ้าง คุณสามารถเรียนรู้วิธีการดูว่ามีการแชร์โพสต์กับใครบ้าง

Android
 1. เปิดแอป Google+ > ค้นหาโพสต์ที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น > แตะโพสต์นั้น
 2. แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของโพสต์ ถ้าไม่เห็นข้อความนี้ ให้แตะไอคอนความคิดเห็นที่มุมด้านล่างขวาของโพสต์
 3. พิมพ์ความคิดเห็น > แตะไอคอนลูกศรที่มุมล่างขวา
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 2. คลิกเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของโพสต์
 3. พิมพ์ความคิดเห็น > คลิกโพสต์ความคิดเห็นที่มุมล่างซ้ายของช่อง
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. ที่มุมล่างขวาของโพสต์ ให้แตะไอคอนความคิดเห็น พิมพ์ความคิดเห็น จากนั้นที่มุมล่างขวา ให้แตะไอคอนส่ง
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ > ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น > แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของโพสต์ ถ้าไม่เห็นข้อความนี้ ให้แตะไอคอนความคิดเห็นที่มุมด้านล่างขวาของโพสต์ 
 2. พิมพ์ข้อความ > แตะโพสต์ที่มุมบนขวา

แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเขียน คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ได้

Android
 1. เปิดแอป Google+ > ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ > แตะความคิดเห็นของคุณ
 2. แตะแก้ไขความคิดเห็น > ทำการแก้ไข > แตะไอคอนลูกศรที่มุมบนขวา
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 2. วางเคอร์เซอร์เหนือความคิดเห็นของคุณ > คลิกแก้ไขที่มุมขวาของความคิดเห็น
 3. ทำการแก้ไข > คลิกบันทึกใต้ความคิดเห็น
เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ แตะไอคอนความคิดเห็น แล้วแตะความคิดเห็นของคุณ
 3. แตะแก้ไข ทำการแก้ไข แล้วแตะอัปเดต
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ > ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ > แตะความคิดเห็นของคุณ
 2. ที่ด้านล่างขวา ให้แตะไอคอนเฟือง  > แตะแก้ไขความคิดเห็น
 3. ทำการแก้ไข > แตะบันทึกที่มุมขวาบน

เคล็ดลับ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเองเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

เลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

หากต้องการห้ามไม่ให้บางคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณ คุณสามารถเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะและความคิดเห็นของคุณใน YouTube ได้

สำคัญ: คนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่ตนเองถูกพูดถึงได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่คุณเลือกก็ตาม เช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะคนในแวดวงของคุณเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้ แต่หากมีบางคนในแวดวงแสดงความคิดเห็นพร้อมพูดถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณ คนที่ถูกพูดถึงจะสามารถดูโพสต์ของคุณได้เช่นกัน

Android / เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ / iPhone/iPad
คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย > การตั้งค่า
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้าง "ใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง"
 3. เลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ > คลิกบันทึกที่มุมล่างซ้ายของช่อง

ห้ามไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์

หากต้องการแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของโพสต์นั้นได้

Android
 1. เปิดแอป Google+  > แตะโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. แตะไอคอนเมนู  > ปิดการแสดงความคิดเห็น
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ > คลิกโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. คลิกลูกศรลงที่มุมขวาบนของโพสต์ > ปิดการแสดงความคิดเห็น
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
คุณไม่สามารถปิดการแสดงความคิดเห็นในโพสต์จากเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดใช้แอป Google+ หรือคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปแทน
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ ไอคอน Google+ แล้วแตะโพสต์ที่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. ที่มุมบนขวา ให้แตะไอคอนเฟือง จากนั้นแตะปิดการแสดงความคิดเห็น

ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ คุณก็สามารถนำความคิดเห็นนั้นออกได้

Android
 1. เปิดแอป Google+ 
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ แล้วแตะที่ความคิดเห็น
 3. แตะลบความคิดเห็น แล้วแตะตกลง
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. วางเคอร์เซอร์เหนือความคิดเห็นของคุณ คลิกไอคอนนำออก ที่มุมด้านขวาของความคิดเห็น แล้วคลิก ลบ
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาและแตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็นของคุณ แล้วแตะลบความคิดเห็น
แอป iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ 
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ แล้วแตะที่ความคิดเห็น
 3. ที่ด้านล่างขวา ให้แตะไอคอนเฟือง แล้วแตะลบความคิดเห็น

เคล็ดลับ: คุณแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเอง ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร