ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็นใน Google+

เมื่อมีคนแชร์โพสต์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเข้าร่วมวงสนทนา และหากไม่ชอบสิ่งที่เขียน ก็สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของคุณเองได้

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

เพิ่มความคิดเห็น

ถ้าต้องการตอบสิ่งที่คนอื่นแชร์ใน Google+ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นในโพสต์ของเขา

สำคัญ: ถ้าคุณเพิ่มความคิดเห็นลงในโพสต์ ทุกคนที่สามารถดูโพสต์ต้นฉบับจะสามารถอ่านความคิดเห็นของคุณได้ด้วย หากต้องการทราบว่าโพสต์ต้นฉบับแชร์กับใครอยู่บ้าง คุณสามารถเรียนรู้วิธีการดูว่ามีการแชร์โพสต์กับใครบ้าง

Android
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์นั้น
 2. แตะเพิ่มความคิดเห็นที่ด้านล่างของโพสต์ หากไม่เห็นข้อความดังกล่าว ไปที่มุมขวาล่างของโพสต์แล้วแตะ เพิ่มความคิดเห็น
 3. พิมพ์ความคิดเห็น จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 2. ที่ด้านล่างของโพสต์ คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 3. พิมพ์ความคิดเห็น จากนั้น ที่มุมขวาล่าง แล้วคลิกโพสต์
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. ที่มุมขวาล่างของโพสต์ ให้แตะ เพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น จากนั้นที่มุมล่างขวา ให้แตะโพสต์
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น จากนั้น ที่ด้านล่างของโพสต์ ให้แตะเพิ่มความคิดเห็น หากไม่เห็นข้อความดังกล่าว ให้แตะ เพิ่มความคิดเห็น
 2. พิมพ์ความคิดเห็น จากนั้น ที่มุมล่างขวา ให้แตะโพสต์

แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเขียน คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ได้

Android
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ จากนั้น แตะความคิดเห็นของคุณ
 2. แตะแก้ไขความคิดเห็น จากนั้น ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ จากนั้น แตะโพสต์ โพสต์
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ จากนั้น คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น คลิกแก้ไข
 2. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น คลิกอัปเดต
เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ จากนั้น แตะความคิดเห็นของคุณ
 3. แตะแก้ไข จากนั้น แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะอัปเดต
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus จากนั้น ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ จากนั้น แตะความคิดเห็นของคุณ จากนั้น แตะแก้ไขความคิดเห็น
 2. แก้ไขตามต้องการ จากนั้น แตะบันทึก

เคล็ดลับ: คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเองเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

เลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

หากคุณไม่ต้องการให้บางคนแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณ คุณสามารถเลือกผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้

สำคัญ: คนอื่นสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่มีผู้พูดถึงตนได้ แม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่คุณเลือกก็ตาม เช่น คุณสามารถตั้งค่าให้เฉพาะคนในแวดวงของคุณเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้ แต่หากมีบางคนในแวดวงแสดงความคิดเห็นพร้อมพูดถึงคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของคุณ คนที่ถูกพูดถึงจะสามารถดูโพสต์ของคุณได้เช่นกัน

Android / เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ / iPhone/iPad
คุณยังไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ จากนั้น ที่มุมซ้ายบน ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 2. ข้าง "ผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์สาธารณะของคุณ"" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 3. เลือกผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นจาก "ทุกคน" "แวดวงของคุณ" "แวดวงขยาย" "คุณเท่านั้น" และ "กำหนดเอง"

ห้ามไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์

หากต้องการแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของโพสต์นั้นได้

Android
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus จากนั้น แตะโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดการแสดงความคิดเห็น
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+ จากนั้น คลิกโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. ที่มุมขวาบนของโพสต์ ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดการแสดงความคิดเห็น
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+ จากนั้น แตะโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. ที่มุมขวาบนของโพสต์ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดการแสดงความคิดเห็น
iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus แล้วแตะโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 2. ที่มุมขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แตะปิดการแสดงความคิดเห็น

ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ คุณก็สามารถนำความคิดเห็นนั้นออกได้

Android
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ แล้วแตะความคิดเห็น
 3. แตะลบความคิดเห็น แล้วแตะตกลง
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. คลิกความคิดเห็น หรือจากมุมขวาบนของความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบความคิดเห็น จากนั้น ลบ
เบราว์เซอร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ค้นหาและแตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็น จากนั้น แล้วแตะลบความคิดเห็น จากนั้น แตะลบ
แอป iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ Google Plus
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ จากนั้น แตะความคิดเห็นของคุณ
 3. แตะลบความคิดเห็น จากนั้น ตกลง

เคล็ดลับ: คุณแก้ไขได้เฉพาะความคิดเห็นของคุณเอง ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร