ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็นใน Google+

เมื่อมีคนแชร์โพสต์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเข้าร่วมวงสนทนา และหากไม่ชอบสิ่งที่เขียน ก็สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของคุณเองได้

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

เพิ่มความคิดเห็น

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่คนอื่นแชร์บน Google+ และทุกคนที่เห็นโพสต์นั้นจะอ่านความคิดเห็นของคุณได้ ถ้าต้องการทราบว่าโพสต์เดิมแชร์ไว้กับใคร คุณสามารถดูว่ามีการแชร์โพสต์กับใครบ้าง

 1. จากคอมพิวเตอร์ เปิด Google+
 2. ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. ที่ด้านล่างของโพสต์ คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเขียน คุณสามารถแก้ไขความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น แก้ไข
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกอัปเดต

เลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

คุณสามารถอนุญาตให้บางคนเท่านั้นที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้ ผู้ที่คุณไม่ได้เลือกอาจยังคงแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่กล่าวถึงตนเองได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่มุมซ้ายบน แล้วคลิกเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. ข้าง "ผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นบนโพสต์สาธารณะของคุณ" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 4. เลือกผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นจาก "ทุกคน" "แวดวงของคุณ" "แวดวงขยาย" "คุณเท่านั้น" และ "กำหนดเอง"

ห้ามไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์

หากต้องการแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของโพสต์นั้นได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 3. ที่ด้านบนขวา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ปิดความคิดเห็น

ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นที่เขียนไว้ในโพสต์ คุณสามารถนำความคิดเห็นนั้นออกได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. ที่ด้านขวาบนของความคิดเห็น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบความคิดเห็น จากนั้น ลบ
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร