เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็นใน Google+

เมื่อมีคนแชร์โพสต์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเข้าร่วมวงสนทนา และหากไม่ชอบสิ่งที่เขียน ก็สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของคุณเองได้

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

เพิ่มความคิดเห็น

คุณแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่คนอื่นแชร์บน Google+ ได้และทุกคนที่เห็นโพสต์นั้นจะอ่านความคิดเห็นของคุณได้ ถ้าต้องการทราบว่าโพสต์เดิมแชร์ไว้กับใคร คุณดูว่ามีการแชร์โพสต์กับใครบ้างได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. ที่ด้านล่างของโพสต์ คลิกเพิ่มความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็น แล้วคลิกโพสต์

แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเขียน คุณแก้ไขความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขที่ด้านขวาบน
 4. แก้ไขตามต้องการแล้วคลิกอัปเดต

ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นที่เขียนไว้ในโพสต์ คุณนำความคิดเห็นนั้นออกได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบนของความคิดเห็น แล้ว ลบความคิดเห็น แล้ว ลบ

นอกจากนี้ คุณยังรายงานความคิดเห็นที่ละเมิดได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรายงานการละเมิดใน Google+

จัดการความคิดเห็นในโพสต์

เลือกคนที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ได้

คุณเลือกคนที่แสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้ ส่วนคนที่คุณไม่ได้เลือกยังอาจแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่พูดถึงตนเองได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู เมนู แล้ว การตั้งค่าที่ด้านซ้ายบน
 3. ข้าง "ใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง" ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง
 4. เลือกผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นได้จากตัวเลือก "ทุกคน" "แวดวงของคุณ" "แวดวงขยาย" "คุณเท่านั้น" และ "กำหนดเอง"

หมายเหตุ: การตั้งค่านี้จะไม่มีผลกับโพสต์ในชุมชนออนไลน์ สมาชิกในชุมชนออนไลน์จะแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของคุณจากที่นั่นได้ เว้นแต่คุณจะปิดไม่ให้มีการแสดงความคิดเห็นเลย

ห้ามไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์

หากต้องการแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณแชร์ คุณก็เปลี่ยนการตั้งค่าของโพสต์นั้นได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ปิดใช้ความคิดเห็นที่ด้านขวาบน

ลบความคิดเห็นในโพสต์

คุณลบความคิดเห็นที่มีคนแสดงไว้ในโพสต์ได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่ต้องการลบ
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบความคิดเห็น
 4. คลิกลบ

ลบและรายงานความคิดเห็นและบล็อกผู้ใช้

คุณลบความคิดเห็นที่มีคนแสดงไว้ในโพสต์ รวมถึงรายงานความคิดเห็น และบล็อกผู้แสดงความคิดเห็นนั้นได้พร้อมกัน และยังเลือกลบความคิดเห็นล่าสุดทุกรายการของผู้ใช้นั้นออกจากโพสต์ของคุณได้

 1. เปิด Google+ ในคอมพิวเตอร์
 2. เปิดโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่ต้องการลบ จากผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงานและบล็อก
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ลบ รายงาน และบล็อก
 4. ไม่บังคับ: เลือก "ลบความคิดเห็นล่าสุดจากผู้ใช้รายนี้ด้วย"
 5. คลิกบล็อก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

บล็อกคนอื่นหรือปิดรับโพสต์ใน Google+

รายงานการละเมิดใน Google+

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร