เพิ่ม แก้ไข หรือลบความคิดเห็นใน Google+

เมื่อมีคนแชร์โพสต์ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่อเข้าร่วมวงสนทนา และหากไม่ชอบสิ่งที่เขียน ก็สามารถแก้ไขหรือลบความคิดเห็นของคุณเองได้

คุณยังสามารถใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

เพิ่มความคิดเห็น

คุณแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่คนอื่นแชร์บน Google+ ได้และทุกคนที่เห็นโพสต์นั้นจะอ่านความคิดเห็นของคุณได้ นอกจากนี้ยังดูว่าแชร์โพสต์กับใครบ้างได้ด้วย

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาและแตะโพสต์ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
 3. แตะเพิ่มความคิดเห็นหรือ "ความคิดเห็น" ความคิดเห็น
 4. พิมพ์ความคิดเห็นแล้วแตะ โพสต์

แก้ไขความคิดเห็น

หากต้องการเปลี่ยนสิ่งที่คุณเขียน คุณแก้ไขความคิดเห็นที่คุณเขียนไว้ในโพสต์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขความคิดเห็นของคนอื่นได้

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาแล้วแตะโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้
 3. แตะความคิดเห็นที่ต้องการแก้ไข แล้ว แก้ไขความคิดเห็น
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วแตะโพสต์ โพสต์

เลือกคนที่สามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์ Google+ ของคุณได้

หากคุณไม่ต้องการให้บางคนแสดงความคิดเห็นบนโพสต์ของคุณ ให้เปิด Google+ บนคอมพิวเตอร์

ห้ามไม่ให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นในโพสต์

หากต้องการแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่คุณแชร์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของโพสต์นั้นได้

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่ไม่ต้องการให้คนอื่นแสดงความคิดเห็น
 3. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม แล้ว ปิดใช้ความคิดเห็น

ลบความคิดเห็น

หากต้องการลบความคิดเห็นที่เขียนไว้ในโพสต์ คุณสามารถนำความคิดเห็นนั้นออกได้

 1. เปิด Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. ค้นหาโพสต์ที่คุณแสดงความคิดเห็นไว้ แล้วแตะความคิดเห็นของคุณ
 3. แตะลบความคิดเห็น แล้ว ตกลง

ลบและรายงานความคิดเห็นและบล็อกผู้ใช้

คุณลบความคิดเห็นที่มีคนแสดงไว้ในโพสต์ รวมถึงรายงานความคิดเห็น และบล็อกผู้แสดงความคิดเห็นนั้นได้พร้อมกัน และยังเลือกลบความคิดเห็นล่าสุดทุกรายการของผู้ใช้นั้นออกจากโพสต์ของคุณได้

 1. เปิดแอป Google+ Google Plus ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะโพสต์ที่มีความคิดเห็นที่ต้องการลบจากผู้ใช้ที่คุณต้องการรายงานและบล็อก
 3. แตะความคิดเห็น แล้ว ลบ รายงาน และบล็อก
 4. ไม่บังคับ: เปิด "ลบความคิดเห็นล่าสุดจากผู้ใช้รายนี้ด้วย"
 5. แตะบล็อก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร