Lägg till, redigera eller ta bort en kommentar i Google+

När någon delar ett inlägg kan du lägga till en kommentar och gå med i konversationen. Och om du inte gillar det du skrev kan du redigera eller ta bort kommentaren.

Du kan även använda dina inställningar för att välja vem som kan kommentera dina inlägg på Google+.

Lägga till en kommentar

Du kan kommentera inlägg som delas på Google+ och alla som kan se inlägget kan läsa kommentaren. Om du vill veta vilka det ursprungliga inlägget delades med kan du se vem ett inlägg delats med.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Leta upp inlägget du vill kommentera.
 3. Klicka på Lägg till en kommentar längst ned i inlägget.
 4. Skriv kommentaren och klicka på Lägg upp.

Redigera en kommentar

Om du vill ändra något som du skrev kan du redigera kommentaren du lämnat på ett inlägg. Du kan inte redigera andras kommentarer.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Leta upp inlägget som du kommenterade.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Redigera uppe till höger.
 4. Gör dina ändringar och klicka på Uppdatera.

Radera en kommentar

Om du vill radera en kommentar som du har lämnat på ett inlägg kan du ta bort den.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Leta upp inlägget som du kommenterade.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Ta bort kommentar följt av Ta bort i kommentarens övre högra hörn.

Du kan även anmäla kränkande kommentarer. Läs mer om hur du anmäler missbruk på Google+.

Hantera kommentarer på dina inlägg

Välja vilka som kan kommentera dina inlägg på Google+

Välj vilka som kan kommentera dina offentliga inlägg. Personer som inte valts kan ändå kanske kommentera inlägg som de nämns i.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Klicka på Meny Meny följt av Inställningar uppe till vänster.
 3. Bredvid Vem kan kommentera dina offentliga inlägg? klickar du på nedåtpilen Nedåtpil.
 4. Välj vilka som kan kommentera bland Alla, Dina cirklar, Utökade cirklar, Endast du och Anpassat.

Obs! Den här inställningen påverkar inte dina inlägg i grupper. Alla gruppmedlemmar kommer att kunna kommentera dina inlägg där om du inte uttryckligen inaktiverar kommentarer.

Hindra andra från att kommentera ett inlägg

Om du vill se till att andra inte kan kommentera något som du har delat kan du ändra inställningen för inlägget.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Klicka på det inlägg som du inte vill att andra ska kunna kommentera.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Inaktivera kommentarer uppe till höger.

Radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg

Du kan radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Öppna inlägget med den kommentar du vill radera.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Ta bort kommentar.
 4. Klicka på Ta bort.

Radera och anmäla en kommentar samt blockera användaren

Du kan radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg, anmäla kommentaren och blockera den som kommenterat med en åtgärd. Du kan även välja att radera alla de senaste kommentarerna av användaren från dina inlägg.

 1. Öppna Google+ på datorn.
 2. Öppna inlägget med en kommentar du vill radera från en användare du vill anmäla och blockera.
 3. Klicka på Mer Mer följt av Radera, rapportera och blockera.
 4. Valfritt: välj Radera även kommentarer som användaren gjort nyligen.
 5. Klicka på Blockera.

Relaterade länkar

Blockera någon eller ignorera ett inlägg på Google+

Anmäla missbruk på Google+

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?