Lägg till, redigera eller ta bort en kommentar i Google+

När någon delar ett inlägg kan du lägga till en kommentar och gå med i konversationen. Och om du inte gillar det du skrev kan du redigera eller ta bort kommentaren.

Du kan även använda dina inställningar för att välja vem som kan kommentera dina inlägg på Google+.

Lägga till en kommentar

Du kan kommentera inlägg som delas på Google+ och alla som kan se inlägget kan läsa kommentaren. Du kan även se vem ett inlägg delades med.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på det inlägg du vill kommentera.
 3. Tryck på Lägg till en kommentar eller Kommentera Kommentera.
 4. Skriv kommentaren och tryck på Lägg upp.

Redigera en kommentar

Om du vill ändra något som du skrev kan du redigera kommentaren du lämnat på ett inlägg. Du kan inte redigera andras kommentarer.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på det inlägg du har kommenterat.
 3. Tryck på den kommentar du vill redigera följt av Redigera kommentar.
 4. Gör dina ändringar och tryck på Lägg upp Lägg upp.

Välja vem som kan kommentera dina inlägg på Google+

Om du vill hindra vissa personer från att kommentera sådant du lägger upp, så öppnar du Google+ på datorn.

Hindra andra från att kommentera ett inlägg

Om du vill se till att andra inte kan kommentera något som du har delat kan du ändra inställningen för inlägget.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på inlägget du inte vill att andra ska kunna kommentera.
 3. Tryck på Mer Mer följt av Inaktivera kommentarer.

Radera en kommentar

Om du vill ta bort en kommentar som du har lämnat på ett inlägg kan du ta bort den.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Leta upp inlägget du kommenterade och tryck på kommentaren.
 3. Tryck på Radera kommentar följt av Ok.

Radera och anmäla en kommentar samt blockera användaren

Du kan radera en kommentar som någon har lämnat på ditt inlägg, anmäla kommentaren och blockera den som kommenterat med en åtgärd. Du kan även välja att radera alla de senaste kommentarerna av användaren från dina inlägg.

 1. Öppna appen Google+ Google Plus i din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Öppna inlägget med en kommentar du vill radera från en användare du vill anmäla och blockera.
 3. Tryck på kommentaren följt av Radera, rapportera och blockera.
 4. Valfritt: aktivera "Radera även kommentarer som användaren gjort nyligen".
 5. Tryck på Blockera.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?