Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu

Para sa nakaraan at classic na bersyon ng G+ ang page na ito at maaaring hindi na napapanahon. Ia-update namin ang page na ito sa mga susunod na linggo at aalisin ang banner na ito kapag na-update na ang page.

Gawin o baguhin ang pangalan ng iyong profile sa Google+

Ang mga Google+ profile ay para sa mga indibidwal na tao. Kaya inirerekomenda naming gamitin ang iyong pangalan at apelyido sa iyong profile. Makakatulong ito upang mahanap ka ng iyong mga kaibigan at kapamilya online, at matulungan kang makipag-ugnayan sa mga taong kilala mo.

Kung gusto mong gamitin ang Google+ upang katawanin ang isang bagay tulad ng iyong negosyo, iyong banda, iyong pamilya o ang iyong alagang hayop, maaaring mas makatulong sa iyo ang Google+ page. Matutunan kung paano gumawa ng Google+ page.

Baguhin ang pangalan ng iyong profile sa Google+

Mahalaga: kapag binago mo ang iyong pangalan sa Google+, mababago rin ito sa lahat ng produkto ng Google tulad ng Gmail at Google Wallet.

Android app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+ > pindutin ang iyong larawan sa kaliwang sulok sa itaas.
 2. Pindutin ang icon/button ng menu  > I-edit ang pangalan.
 3. Ilagay ang iyong mas gustong pangalan > pindutin ang I-save sa kanang sulok sa itaas.
Computer
 1. Buksan ang Google+ at piliin ang Profile mula sa drop-down na menu sa kaliwang sulok sa itaas. Profile
 2. I-click ang iyong pangalan at ilagay ang iyong gustong pangalan.
 3. I-click ang I-save sa kanang sulok sa ibaba.

Ipakita sa akin kung paano

Mobile browser

Hindi mo agad mababago sa mobile web ang iyong pangalan. Mangyaring gamitin ang Google+ app o isang desktop computer.

iPhone/iPad app
 1. Buksan ang Google+ app Icon ng Google+ > pindutin ang icon ng menu sa kaliwang sulok sa itaas. 
 2. Pindutin ang iyong pangalan sa itaas ng screen.
 3. Pindutin ang icon na gear sa kanang sulok sa itaas  > I-edit ang pangalan.
 4. Ilagay ang iyong mas gustong pangalan > pindutin ang I-save sa kanang sulok sa itaas.

Mga Mahahalagang tip para sa mga pangalan ng profile sa Google+

Kapag gumawa ka o binago mo ang pangalan ng iyong profile sa Google+, pakitandaan ito:

 • Inirerekomenda ang pangalan at apelyido: Kailangang pareho mong idagdag ang pangalan at apelyido sa iyong Google+ profile. Tip: Maaari kang gumamit ng inisyal para sa isa sa mga pangalan sa iyong profile, ngunit hindi sa pareho. Halimbawa, “Larry P.” ngunit hindi “L.P.”
 • May limitasyon ang bilang ng pagbabago ng pangalan: Pagkatapos mong magawa o ma-edit ang iyong pangalan, maaaring kailanganin mong maghintay nang hanggang tatlong buwan upang mabago itong muli. Depende ito sa kung gaano kabago ang iyong ginawang profile, at kung kailan mo huling binago ang iyong pangalan.
 • Opsyonal ang mga palayaw: Maaari kang magsama ng palayaw sa iyong pangalan at apelyido. Halimbawa, John "Moose" Davis o John Davis (Moose).
 • Walang pagpapanggap: Ang pagpapanggap bilang ibang tao ay maaaring maging dahilan upang suspindihin ang iyong profile.

Ano ang mangyayari kung hindi mo magamit ang gusto mong pangalan

Kung sinubukan mong gumamit ng isang pangalan na may kasamang mga numero o bantas, maaari kaming magbahagi ng ilang suhestyon para sa kung paano baguhin ito, o hilingin sa iyo na pumili ng ibang pangalan. Hihilingin din namin sa iyong pumili ng bagong pangalan kung pipili ka ng pangalang lumalabag sa aming mga patakaran o Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Kung nagkakaproblema ka sa pagdaragdag ng pangalan sa iyong profile, maaaring ikaw ay nasa isa sa mga sitwasyong nakalista sa ibaba. Pakitingnan kung ano ang nangyaring mali upang matutunan kung paano aayusin ito.

Pagto-troubleshoot

Sinusubukan mong gumawa ng pangalan sa profile para sa isang bagay maliban sa tao

Ang solusyon: Ginawa ang mga Google+ profile para sa mga tao. Kung sinusubukan mong gumawa ng profile para sa isang bagay tulad ng iyong negosyo, iyong banda, iyong pamilya o iyong alagang hayop, maaaring mas mainam para sa iyo ang isang Google+ page. Nagbibigay-daan sa iyo ang mga page upang makagawa ka ng iba't ibang bagay bukod pa sa mga profile, tulad ng pagdaragdag ng maraming tao bilang “may-ari” ng page, at makakuha ng impormasyon tungkol sa bilang ng mga taong nakakakita at nakikipag-ugnayan sa iyong page.

Upang gumawa ng Google+ page:

 1. Gumawa ng Google+ profile para sa iyong sarili.
 2. Gumawa ng page para sa pangkat na iyong kinakatawan.
Pinalitan mo kamakailan ang iyong pangalan, at gusto mong baguhin itong muli

Bakit hindi ito gagana: Mayroong mga limitasyon sa kung gaano kadalas mo maaaring baguhin ang iyong pangalan sa Google+.

Ang solusyon: Maaari mong baguhin ang iyong pangalan nang tatlong beses sa bawat 90 araw. Kung binago mo kamakailan ang iyong pangalan nang tatlong beses, maaaring kailanganin mong maghintay nang hanggang tatlong buwan upang mabago itong muli.

Isang pangalan lang ang mayroon ka

Bakit hindi ito gagana: Inaasahan ng aming system na mayroon kang dalawang pangalan.

Ang solusyon: Kapag idaragdag o ie-edit mo ang iyong pangalan:

 1. Ilagay ang iyong pangalan bilang ang iyong binigay na pangalan.
 2. Maglagay ng tuldok (“.”) bilang iyong apelyido. Hindi makikita ng mga tao ang tuldok na ito sa iyong pangalan sa profile, makikita lang nila ang iyong pangalan.
Hihilingin namin sa iyo na pumili ng isa pang pangalan

Bakit hindi ito gagana: Hindi pinapayagan ang ilang pangalan. Halimbawa, hindi namin pinapayagan ang mga pangalan na masyadong mahaba, na may kasamang mga simbolo o numero o mga pangalan na lumalabag sa aming Mga Tuntunin ng Serbisyo.

Ang solusyon: Mangyaring pumili ng ibang pangalan.

Hindi mo mababago ang iyong pangalan nang walang pahintulot ng admin

Bakit hindi ito gagana: Kung gumagamit ka ng Google Apps, maaaring hindi ka payagang baguhin ang iyong pangalan nang walang pahintulot mula sa iyong administrator.

Ang solusyon: Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong administrator upang humiling ng isang pagbabago ng pangalan.

Baguhin ang pangalan ng iyong YouTube channel

Matuto nang higit pa tungkol sa mga opsyon para sa pagbibigay ng pangalan sa iyong channel sa YouTube.

Maaaring suspindihin ang iyong account kung matukoy naming lumalabag ang iyong profile sa aming patakaran sa pag-uugali at content ng user. Ipapaalam namin sa iyo kung mangyayari iyon at ipapaliwanag namin ang iyong mga opsyon kabilang na kung paano umapela.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?