Zmena nastavenia profilu vo výsledkoch vyhľadávania

Keď niekto použije webový vyhľadávač (napríklad Google.com) na to, aby vás vyhľadal, vo výsledkoch vyhľadávania sa mu môže zobraziť váš profil Google+.

Ak chcete ľuďom sťažiť možnosť nájsť vás prostredníctvom vyhľadávačov, môžete zmeniť nastavenie profilu vo výsledkoch vyhľadávania.

Určenie, či budú váš profil Google+ prehľadávať webové vyhľadávače

V nastaveniach Google+ môžete určiť, či majú vašu stránku profilu prehľadávať webové vyhľadávače.

  1. V počítači otvorte Google+.
  2. Kliknite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
  3. Prejdite na sekciu Profil.
  4. Zapnite alebo vypnite možnosť Pomôcť iným nájsť môj profil vo výsledkoch vyhľadávania. 

Zmeny nastavenia výsledkov vyhľadávania sa vo webových vyhľadávačoch môžu prejaviť v rôznom čase. Závisí to od toho, kedy webový vyhľadávač indexovo prehľadáva vašu stránku profilu.

Poznámka: Ak Google+ používate v škole alebo v práci, vedľa poľa bude nápis Pomôcť ľuďom mimo mojej organizácie nájsť môj profil vo výsledkoch vyhľadávania. Ak vaša organizácia obmedzila zdieľanie obsahu, táto možnosť môže byť nedostupná.

Používate Google+ s pracovným alebo školským účtom?

Osoba vo vašej organizácii spravujúca váš účet G Suite (správca systému) môže vybrať, či vašu stránku môžu indexovo prehľadávať webové vyhľadávače. Ak nechcete používať nastavenia vybraté správcom, môžete ich zmeniť.

Správca vášho účtu G Suite má tiež možnosť sprístupniť interný adresár obsahujúci mená a e-mailové adresy ľudí vo vašej organizácii. Dôležité: Ak je pre vašu organizáciu zapnutý adresár (zdieľanie kontaktov), ľudia vo vašej organizácii môžu ľahko nájsť váš profil bez ohľadu na vaše nastavenie výsledkov vyhľadávania. Váš profil môžu nájsť napríklad pri hľadaní kontaktov v Gmaile.

Ak nemáte istotu, či adresár je alebo nie je zapnutý, odporúčame vám obrátiť sa na tím technickej podpory organizácie.

Ako si môžu ľudia zobraziť váš profil bez ohľadu na vaše nastavenia

Je možné, že si ľudia môžu zobraziť váš profil aj v prípade, že vaša stránka nie je indexovo prehľadávaná webovými vyhľadávačmi. Príklady:

  • Ak niekto pozná webovú adresu vášho profilu, môže jej použitím prejsť priamo na váš profil.
  • Ak máte vy alebo niekto iný odkaz na váš profil na inom webe (napríklad na blogu alebo spravodajskom webe), vaše meno a odkaz na váš profil sa môžu zobraziť vo výsledkoch vyhľadávania.
  • Váš profil môže byť odporučený iným používateľom.
  • Ľudia budú môcť vyhľadať váš profil pomocou funkcií vyhľadávania v iných službách Googlu (napríklad pomocou vyhľadávania na Google+).
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?