Ibahagi ang isang post, ang iyong lokasyon, o isang kaganapan

Kapag nagbahagi ka, makikita ng mga taong binahagian mo na nagsama sa iyo sa lupon nila ang iyong post sa kanilang home page. Upang malaman kung paano magbahagi ng isang post, piliin muna kung paano mo gagamitin ang Google+:

Android app
 1. Buksan ang Google+ app. Pindutin ang  icon ng main menu sa itaas na kaliwa > Home.
 2. Pindutin ang:
   Icon ng larawan upang kumuha ng larawan o magbahagi ng isang larawan mula sa iyong gallery.
   Icon ng lokasyon upang ibahagi ang iyong lokasyon.
   Icon ng mood upang magbahagi ng isang emoticon.
   Icon sa pagsusulat upang magbahagi ng teksto.
 3. Sa field na nasa itaas, pindutin ang drop down arrow upang piliin ang mga lupon, indibiduwal mga tao, o mga komunidad na gusto mong bahagian ng iyong post. Upang alisin ang isang lupon o tao, alisin ang check sa kahon na katabi ng pangalan. Upang gawing makikita ang iyong post sa iyong pampublikong profile, isama ang "Pampubliko." Kapag nagbahagi ka ng isang bagay sa publiko, maaari rin itong lumabas sa mga resulta ng paghahanap.
 4. Pindutin ang Ibahagi.
iOS app
 1. Buksan ang  Google+ app. Pindutin ang  icon ng main menu sa itaas na kaliwa > Home.
 2. Pindutin ang:
   Icon ng larawan upang kumuha ng larawan o magbahagi ng isang larawan mula sa iyong gallery.
   Icon ng lokasyon upang ibahagi ang iyong lokasyon.
   Icon ng link upang magbahagi ng link.
   Icon sa pagsusulat upang magbahagi ng teksto.
 3. Pindutin ang field na Kay sa itaas upang piliin ang mga lupon or indibiduwal mga tao na gusto mong bahagian ng iyong post. Upang alisin ang isang lupon o tao, alisin ang check ng kahon na katabi ng pangalan. Upang gawing makikita ang iyong post sa iyong pampublikong profile, isama ang "Pampubliko." Kapag nagbahagi ka ng isang bagay sa publiko, maaari rin itong lumabas sa mga resulta ng paghahanap.
 4. Pindutin ang Ibahagi.
Desktop
 1. Buksan ang Google+
 2. I-click ang "Ibahagi kung ano ang bago" sa kahon sa pagbabahagi sa itaas ng iyong Home page.
 3. Gawin ang iyong post. Maaari kang sumulat ng teksto, mag-attach ng isang larawan,  link, video, o gumawa ng ibabahaging kaganapan.
 4. Sa Kay na field,  piliin ang mga lupon mula sa drop-down na menu o i-type ang mga pangalan ng mga tao na gusto mong bahagian ng iyong post. Upang alisin ang isang lupon o tao, i-click ang sa tabi ng pangalan nila. Upang gawing makikita ang post mo sa iyong pampublikong profile, i-click ang "Pampubliko." Kapag nagbahagi ka ng isang bagay sa publiko, maaari rin itong lumabas sa mga resulta ng paghahanap.
 5. I-click ang Ibahagi.
Magbahagi ng post

Tip: Mag-drag at mag-drop ng mga larawan, video, o link sa iyong post
Magdagdag ng mga larawan, video o link sa iyong mga post sa pamamagitan ng pagda-drag ng mga ito nang direkta patungo sa kahon sa pagbabahagi. Upang magdagdag ng link, i-drag ang icon sa tabi ng URL mula sa address bar patungo sa kahon sa pagbabahagi.

Mobile web
 1. Pumunta sa Google+. Pindutin ang  icon ng main menu sa itaas na kaliwa > Home.
 2. Pindutin ang:
   Icon ng larawan upang kumuha ng larawan o magbahagi ng isang larawan mula sa iyong gallery.
   Icon sa pagsusulat upang magbahagi ng teksto.
   Mag-check in upang ibahagi ang iyong lokasyon sa isang post.
 3. Sa field na nasa itaas, pindutin ang plus icon upang pumili ng mga lupon or indibiduwal mga tao na gusto mong bahagian ng iyong post. Upang alisin ang isang lupon o tao, alisin ang check sa kahon na katabi ng pangalan. Upang gawing makikita ang post mo sa iyong pampublikong profile, i-click ang "Pampubliko." Kapag nagbahagi ka ng isang bagay sa publiko, maaari rin itong lumabas sa mga resulta ng paghahanap.
 4. Pindutin ang Ibahagi.

I-format ang iyong teksto

I-italicize
_ italics_ → italics

Bold
* bold* → bold

Strikethrough
- strikethrough -

Magbanggit ng mga tao

Gumamit ng + o @ upang magdagdag ng tao sa pag-uusap at link sa kanyang profile. +Natalie Villalobos o @Natalie Villalobos → +Natalie Villalobos alamin ang higit pa tungkol sa pagbanggit sa mga tao sa mga post.

Maaaring maging interesado ka rin sa...

Pamamahala sa mga komento sa iyong post (Desktop lang)
Kung may lumalabas na "Ipakita ang mga komentong inalis bilang spam" sa ilalim ng isa sa mga post mo, nangangahulugan ito na mayroong komentong inalis na pinaghihinalaang spam:

 

Para tingnan ang mga komentong minarkahan bilang spam, i-click ang "Ipakita ang mga komentong inalis bilang spam."

Upang ibalik ang inalis na komento, ilagay ang iyong cursor sa ibabaw ng  icon ng alerto sa kanan ng komento > i-click ang Ibalik.

Upang i-block ang tao na nag-post ng komento, ilagay ang iyong cursor sa ibabaw ng  icon ng alerto sa kanan ng komento > i-click ang Ibalik.

Kapag tapos mo nang suriin ang mga komentong minarkahan bilang spam, i-click ang "Bumalik sa mga nakikitang komento."

Pagpo-post sa isang domain ng Google Apps

Kung isa kang user ng Google Apps at na-activate na ng administrator ng iyong domain ang Google+ para sa iyong organisasyon, makakapagbahagi ka sa iyong domain tulad lang ng pagbabahagi mo sa iyong mga lupon. Upang magbahagi sa iyong domain, piliin lamang ang chip na may pangalan ng iyong organisasyon kapag tinutukoy kung kanino mo gusto magbahagi.

Kapag nagbahagi ka sa iyong domain, lalabas ang iyong nilalaman sa mga Home page ng mga taong nagsama sa iyo sa isang lupon at  makikita ito sa iyong 'Tab ng Mga Post' sa lahat ng nasa iyong organisasyon.

Maaaring limitahan ng administrator ng iyong domain ang pagbabahagi sa ibang mga tao sa labas ng iyong organisasyon. Alamin ang higit pa tungkol sa mga limitasyon sa pagbabahagi para sa mga user ng Google Apps.