Xóa vòng kết nối

Bạn có thể xóa vòng kết nối mặc định (Bạn bè, Gia đình, Người quen và Người theo dõi) cũng như các vòng kết nối bạn tạo.

Để xóa vòng kết nối:

  1. Mở Google+. Đặt con trỏ vào góc trên cùng bên trái để mở trình đơn chính của Google+. Nhấp vào Mọi người.
  2. Nhấp vào Vòng kết nối của bạn ở trên cùng.
  3. Nhấp vào vòng kết nối bạn muốn xóa.
  4. Biểu tượng thùng rác sẽ xuất hiện trên vòng kết nối. Nhấp vào đó.
  5. Khi bạn thấy lời nhắc 'Xóa vòng kết nối?', hãy nhấp vào Xóa vòng kết nối để xác nhận.

Vòng kết nối của bạn cũng sẽ bị xóa nếu bạn xóa tài khoản Google+ của bạn.

Khi bạn xóa vòng kết nối, mọi thứ được chia sẻ trước đây với những người trong vòng kết nối đó sẽ không còn hiển thị trên tab Bài đăng trong tiểu sử của bạn (trừ khi bạn chia sẻ cùng nội dung với một vòng kết nối khác có họ). Nội dung sẽ vẫn hiển thị trên trang chủ của các thành viên trong vòng kết nối cũ.
Bài viết này có hữu ích không?