Rapportér et billede eller en video for misbrug

Sådan rapporterer du et billede eller en video, som er i modstrid med vores indholdspolitikker:

  1. Klik for at åbne billedet eller videoen.
  2. Klik på Mere, og vælg derefter Rapportér misbrug.

Sådan rapporterer du et helt album:

  1. Åbn albummet.
  2. Klik på rullepilen ude til højre, og klik på Rapportér misbrug.

Hvis en person indsender et billede, der ikke er i modstrid med vores indholdspolitikker, men du stadig gerne vil have fjernet, skal du besøge Google-profilen for billedets ejer. Brug personens kontaktoplysninger, og anmod vedkommende om at fjerne billedet eller gøre det privat.