Magdagdag ng mga larawan sa Google+

Desktop

  1. Buksan ang Google+. Ilagay ang iyong cursor sa pinaka itaas na kaliwang sulok para sa pangunahing menu ng Google+.
  2. I-click ang Mga Larawan > Mag-upload ng mga larawan.

Android / iOS
Ang isa sa mga pinakamadaling paraan upang idagdag ang iyong mga larawan sa Google+ ay sa pamamagitan ng paggamit sa Auto Backup, na awtomatikong bina-back up ang iyong mga larawan at video mula sa iyong mga mobile device. Matutunan ang tungkol sa Auto Backup.

Tingnan ang mga larawang nakaimbak sa iyong Google Drive
Kung nag-iimbak ka ng mga larawan sa iyong Google Drive, maaari mo ring piliin na tingnan ang bawat folder bilang isang album sa Google+. Ikaw lang ang makakakita sa mga ito sa iyong library hanggang piliin mong ibahagi ang mga ito.