เลือกวิธีแชร์ข้อมูลในโปรไฟล์ Google+

คุณสามารถเลือกสิ่งที่แชร์บนโปรไฟล์ Google+ โดยใช้การตั้งค่าโปรไฟล์ คุณสามารถเลือกบุคคลที่สามารถเห็นข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลคุณจะให้เห็น เช่น คุณสามารถให้ทุกคนเห็นส่วน "ข้อมูลพื้นฐาน" ของโปรไฟล์ แต่อนุญาตให้แวดวงเพื่อนเท่านั้นเห็นข้อมูลติดต่อของคุณ

เคล็ดลับ: ข้อมูลที่คุณไม่สามารถซ่อนได้มีเพียงชื่อ รูปโปรไฟล์ และรูปภาพปก นอกจากนี้ แท็กไลน์ที่คุณเพิ่มรวมถึงช่อง YouTube ที่ลิงก์กับบัญชีของคุณก็จะเป็นแบบสาธารณะด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อคลิกที่แท็บ "เกี่ยวกับ" ในโปรไฟล์ คุณจะเห็นช่องข้อมูลต่างๆ ที่คุณสามารถแชร์รายละเอียดส่วนตัว เช่น ประวัติงาน การศึกษา และข้อมูลติดต่อ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีแชร์ข้อมูล ให้หาช่องข้อมูลที่มีรายละเอียดที่ต้องการ จากนั้นคุณจะสามารถแก้ไขบุคคลจากแวดวงที่สามารถดูข้อมูลในกล่องนั้น

แอป Android
 1. เปิดแอป Google+ Google+ icon
 2. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะรูปภาพ > แตะเกี่ยวกับ
 3. เลื่อนลงไปที่ช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข > แตะไอคอนดินสอ
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ > จากนั้นจึงแตะบันทึกที่มุมบนขวา
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย > คลิกโปรไฟล์ Profile
 3. คลิกเกี่ยวกับใต้รูปภาพปก > เลื่อนลงไปที่ช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข
 4. คลิกแก้ไข ที่มุมซ้ายล่างของช่องข้อมูลนั้น
 5. เมื่อแก้ไขข้อมูล ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงด้านขวาเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ใครเห็นข้อมูลของคุณ
 6. หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ให้คลิกบันทึกที่มุมล่างขวา
เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิด Google+
 2. ที่มุมบนซ้าย ให้แตะไอคอน Google+ Google+ icon > แตะโปรไฟล์ Profile > เกี่ยวกับ
 3. เลื่อนลงไปที่ช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข > แตะไอคอนดินสอ
 4. ข้าง "ผู้ที่สามารถดูรายการนี้" ที่หน้าจอด้านบน ให้แตะข้อความที่ลิงก์ > ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
 5. แตะบันทึก ที่มุมบนขวา
แอป iPhone/iPad
 1. เปิดแอป Google+ Google+ icon
 2. ที่มุมบนซ้าย ให้แตะไอคอนเมนู
 3. ที่ด้านบนหน้าจอ ให้แตะชื่อ > แตะเกี่ยวกับ
 4. เลื่อนลงไปที่ช่องข้อมูลที่ต้องการแก้ไข > แตะไอคอนดินสอ
 5. ที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะไอคอนลูกศร > ทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
 6. ที่มุมบนขวา ให้แตะเครื่องหมายถูก  > แตะบันทึก ที่มุมบนขวา

แท็บโปรไฟล์

ขณะดูโปรไฟล์ คุณจะเห็นแท็บสองสามรายการใต้รูปภาพปกของคุณ คุณสามารถเลือกผู้ที่จะเห็นแท็บเหล่านั้นด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า แท็บที่คุณไม่สามารถแก้ไขคือแท็บ "เกี่ยวกับ" และ "โพสต์"

คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย > คลิกการตั้งค่า 
 3. เลื่อนลงไปที่ "โปรไฟล์"
 4. หากต้องการซ่อนแท็บ ให้ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่ช่องทางด้านซ้าย หากต้องการแสดงแท็บให้ทำเครื่องหมายในช่องทางด้านซ้าย
แอป Android / เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / แอป iPhone/iPad

ขณะนี้คุณยังไม่สามารถแก้ไขแท็บโปรไฟล์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขแท็บโปรไฟล์ของคุณ

โพสต์ในชุมชน

ถ้าคุณเป็นสมาชิกของชุมชน Google+ คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงสิ่งที่คุณโพสต์ในชุมชนไว้ในโปรไฟล์ Google+ หรือไม่ ถ้าคุณแชร์โพสต์ในชุมชนไว้ในโปรไฟล์ โพสต์เหล่านั้นจะอยู่ในแท็บ "โพสต์" แต่คนอื่นๆ จะเห็นโพสต์เหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถดูโพสต์ต้นฉบับได้เท่านั้น

คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. ที่มุมบนซ้าย ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลง > คลิกการตั้งค่า
 3. เลื่อนไปที่ส่วน "โปรไฟล์" > เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องติดกับ "แสดงโพสต์ในชุมชน Google+ ในแท็บ "โพสต์" ของโปรไฟล์ Google+" ถ้าเลือกช่องนี้ โพสต์จะแสดงในโปรไฟล์ของคุณ
แอป Android / เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / แอป iPhone/iPad
คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดใช้คอมพิวเตอร์แทน

สมาชิกชุมชน

คุณสามารถใช้โปรไฟล์เพื่อแชร์ชุมชน Google+ ที่คุณเข้าร่วม

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกที่จะแสดงชุมชมที่คุณเป็นสมาชิกทั้งหมด แต่ถ้าคุณเข้าร่วมมากกว่า 30 ชุมชน คุณจะสามารถแสดงได้ครั้งละ 30 ชุมชนเท่านั้น หากคุณต้องการเลือกว่าต้องการแสดง 30 ชุมชนใดบนโปรไฟล์ ให้ใช้การตั้งค่าเพื่อเลือกชุมชนที่คนอื่นสามารถเห็น

หากต้องการดูว่าระบบแสดงชุมชนของคุณรึยัง คุณสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณ หากระบบแสดงชุมชนแต่คุณไม่ต้องการให้คนอื่นเห็น คุณสามารถนำรายการเหล่านั้นออกจากโปรไฟล์ หรือเลือกรายการที่คุณต้องการแสดง หากคุณต้องการให้ระบบแสดงชุมชนบนโปรไฟล์ แต่คุณไม่เห็นชุมชนเหล่านั้น คุณสามารถเพิ่มชุมชนลงไปได้

ข้อมูลสำคัญ:

 • ชุมชนส่วนตัว: หากคุณเป็นสมาชิกชุมชนส่วนตัว ทุกคนจะไม่สามารถเห็นว่าคุณเป็นสมาชิห ระบบจะจำกัดให้สมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชนนั้น และบุคคลที่ได้รับเชิญไปที่ชุมชนนั้นเท่านั้น
 • เข้าร่วมชุมชนใหม่: ถ้าระบบแสดงความเป็นสมาชิกในชุมชนทั้งหมดบนโปรไฟล์ (โดยคุณไม่ได้เลือกทุกชุมชนทีละรายการ) ชุมชนที่คุณเข้าร่วมในอนาคตจะปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณด้วย แต่หากคุณเลือกชุมชนที่คนอื่นสามารถเห็นว่าคุณเป็นสมาชิกบนโปรไฟล์ของคุณ ชุมชนใหม่ที่คุณเข้าร่วมในอนาคตจะไม่ปรากฏบนโปรไฟล์ของคุณ จนกว่าคุณจะเพิ่มชุมชนดังกล่าว
แอป Android
 1. เปิดแอป Google+ Google+ icon
 2. ที่ด้านบนหน้าจอ ให้แตะรูปภาพ > แตะเกี่ยวกับ
 3. เลื่อนไปที่ช่อง "ชุมชน" > แตะ  ไอคอนดินสอ
  • หากคุณไม่ต้องการที่จะแสดงชุมชนใดๆ บนโปรไฟล์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ข้าง "แสดงชุมชนในโปรไฟล์ของคุณ"
  • หากต้องการเลือกชุมชนที่แสดงบนโปรไฟล์ ให้แตะเลือกชุมชนและยกเลิกการเลือกชุมชนที่ต้องการซ่อน
 4. แตะบันทึกที่มุมขวาบน
คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย > คลิกโปรไฟล์ Profile
 3. ด้านล่างรูปภาพปก ให้คลิกเกี่ยวกับ และเลื่อนลงไปที่ช่อง "ชุมชน"
 4. คลิกแก้ไข ที่มุมซ้ายล่างของช่องข้อมูลนั้น
  • หากคุณไม่ต้องการที่จะแสดงชุมชนใดๆ บนโปรไฟล์ ให้ยกเลิกการเลือกช่องที่อยู่ข้าง "แสดงชุมชนในโปรไฟล์ของคุณ"
  • หากต้องการเลือกชุมชนที่แสดงบนโปรไฟล์ ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงข้าง "แสดงชุมชนบนโปรไฟล์" และยกเลิกการเลือกชุมชนที่ต้องการซ่อน
 5. คลิกบันทึกที่มุมล่างขวาของช่องนั้น
เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / แอป iPhone/iPad

คุณจะไม่สามารถใช้เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือแอป iPhone/iPad Google+ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่านี้ โปรดใช้คอมพิวเตอร์หรือแอป Android เพื่อเลือกชุมชนที่ต้องการแสดงบนโปรไฟล์ของคุณ

ดูรูปลักษณ์โปรไฟล์ของคุณที่คนอื่นๆ เห็น

คุณสามารถดูรูปลักษณ์โปรไฟล์ของคุณที่คนอื่นๆ เห็น ซึ่งอาจมีประโยชน์หากคุณเลือกที่จะซ่อนโปรไฟล์บางส่วน การใช้เมนู "ดูโปรไฟล์ในฐานะ" แบบเลื่อนลง ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบว่าคนอื่นๆ จะเห็นเพียงข้อมูลที่คุณต้องการแชร์ด้วยเท่านั้น

คอมพิวเตอร์
 1. เปิด Google+
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่มุมบนซ้าย > คลิกโปรไฟล์ Profile
 3. ที่มุมบนซ้าย ให้ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ระบุ "ดูโปรไฟล์ในฐานะ" คุณสามารถเลือก "ตัวเอง" หรือ "สาธารณะ" นอกจากนี้คุณยังสามารถพิมพ์ชื่อของบุคคลในแวดวงของคุณ
แอป Android / เว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ / แอป iPhone/iPad

ขณะนี้คุณยังไม่สามารถดูโปรไฟล์ในฐานะคนอื่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูโปรไฟล์ของคุณในฐานะคนอื่น

เคล็ดลับ: คุณสามารถเรียนรู้วิธีเปลี่ยนการตั้งค่าผลการค้นหาโปรไฟล์ของคุณอีกด้วย

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด